انتقاد ریشی سوناک از اعتصاب ‌پزشکان و متخصصان پزشکی در انگلیس

«ریشی سوناک»، نخست‌وزیر بریتانیا، از پزشکانی که به عنوان بخشی از بزرگ‌ترین اعتصاب تاریخ خدمات بهداشت ملی از کار خودداری کردند، انتقاد کرد و خواستار بازگشت آنها به کار شد.

 «ریشی سوناک»، نخست‌وزیر بریتانیا، از پزشکانی که به عنوان بخشی از بزرگ‌ترین اعتصاب تاریخ خدمات بهداشت ملی از کار خودداری کردند، انتقاد کرد و خواستار بازگشت آنها به کار شد.
به گزارش  دیلی میل، نخست‌وزیر بریتانیا در رابطه با اعتصاب جاری گفت که به پزشکان «پیشنهادهای بسیار خوبی از سوی دولت دریافت کرده‌اند که بیش از حقوق باقی بخش‌های جامعه است اما آن‌ها حاضر به پذیرش این پیشنهاد نشدند».
نخست وزیر در بحث اعتصاب جاری گفت که به پزشکان «بیش از هر کس دیگری در بخش دولتی حقوق دریافت کرده اند، اما آنها نپذیرفتند».
وی گفت که پزشکان برخلاف پرستاران، پیراپزشکان و دندانپزشکان، پیشنهاداتی را که به آن‌ها شده بود، نپذیرفتند.