بزرگترین پل روگذر راه‌آهن کشور افتتاح شد

مدیرعامل شرکت راه‌آهن با بیان اینکه بزرگ‌ترین پل روگذر ماشین‌رو افتتاح شد، گفت: در دولت سیزدهم افزایش ایمنی قطارها و کاهش سوانح ریلی همراه با افزایش سرعت سیر با جدیت دنبال می‌شود.

بزرگترین پل روگذر راه‌آهن کشور افتتاح شد

مدیرعامل شرکت راه‌آهن با بیان اینکه بزرگ‌ترین پل روگذر ماشین‌رو افتتاح شد، گفت: در دولت سیزدهم افزایش ایمنی قطارها و کاهش سوانح ریلی همراه با افزایش سرعت سیر با جدیت دنبال می‌شود.
به گزارش ایسنا، با حضور سید میعاد صالحی - معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل راه آهن - پل روگذر ماشین‌رو پیامبر اعظم (ص) در ورامین افتتاح شد. این پل ۴۰۸ متر طول دارد و برای احداث آن  ۱۷۰ میلیارد تومان هزینه شده
 است.
 عزم دولت سیزدهم برای کاهش سوانح ریلی و افزایش ایمنی قطارها
در این مراسم،  سیدمیعاد صالحی -مدیرعامل شرکت راه‌آهن-با بیان اینکه این پل بزرگ‌ترین پل روگذر راه آهن در تمام کشور است، گفت: رفع معارضات این پل بسیار دشوار بود، از سال 1394 تا ۱۴۰۰ این‌ پل با ۵۰ درصد پیشرفت همراه شده بود و در دو سال ابتدایی دولت سیزدهم ۵۰ درصد باقیمانده به نتیجه رسید.
مدیرعامل راه‌آهن ضمن تشکر از صبر مردم هشت روستای مجاور این پل گفت: امکان احداث پل کوتاه‌تر با منابع کمتر هم بود؛ اما با توجه به توسعه‌های آتی شهرستان ورامین این موارد در نظر گرفته شد تا در آینده هم مردم ورامین مشکلی نداشته
 باشند.
وی ادامه داد: در طول ۸۰ سال گذشته که خط سراسری شکل گرفت هیچ تقاطع روگذر یا زیرگذری وجود نداشت و ایمنی مردم در اثر سوانح و برخورد با قطار در خطر بود، اما  با وجود احداث خط دوم و در آینده نزدیک خط سوم در مسیر شرق نیاز به افزایش ایمنی و سرعت سیر در نقاط مختلف وجود داشت که دولت سیزدهم با جدیت این موضوع را دنبال کرده است تا ایمنی مردم افزایش یابد.