ویروس کرونا در غذاهای دریایی وارداتی در چین کشف شد

دولت محلی یانتای در بیانیه ای اعلام کرد غذاهای دریایی از یک محموله وارداتی است که در دالیان وارد شده اما نگفت که از کجا منشا گرفته است.


دولت محلی یانتای در بیانیه ای اعلام کرد غذاهای دریایی از یک محموله وارداتی است که در دالیان وارد شده اما نگفت که از کجا منشا گرفته است.
مقامات چین اعلام کردند ویروس کرونا را در بسته بندی غذاهای دریایی یخ زده وارداتی که از طریق بندر دالیان در جنوب چین وارد این کشور شده است پیدا کرده اند.
به گزارش ایرنا از کمیسیون ملی بهداشت چین،  این ویروس در بیرون بسته بندی غذاهای دریایی یخ زده خریداری شده توسط سه شرکت در بندر یانتای واقع در استان شرقی شاندونگ یافت شده است.
دولت محلی یانتای در بیانیه ای اعلام کرد غذاهای دریایی از یک محموله وارداتی است که در دالیان وارد شده اما نگفت که از کجا منشا گرفته است.ماه گذشته میلادی نیز ماموران گمرک در دالیان بندر اصلی استان لیائونینگ، ویروس کرونا را در بسته بندی میگوهای یخ زده وارد شده از اکوادور پیدا کردند به دنبال این موضوع بود که چین واردات میگو از سه تولید کننده اکوادوری را معلق کرد.ویروس کرونا اولین بار در بازار غذاهای دریایی واقع در ووهان مرکز چین گزارش شد از آن زمان به بعد این ویروس در سراسر جهان شیوع یافت و موارد جدیدی از بازگشت آن از طریق مسافران به چین گزارش شده است.