بهانه پنتاگون برای توسعه زرادخانه اتمی آمریکا

فارس :یک دستیار وزیر دفاع آمریکا با اشاره به توسعه فزاینده توانایی های اتمی چین و کره شمالی تاکید کرد که واشنگتن برای توسعه زراد خانه اتمی خود در برابر این اقدامات تحت فشار قرار دارد.

بهانه پنتاگون برای توسعه زرادخانه اتمی آمریکا

فارس :یک دستیار وزیر دفاع آمریکا با اشاره به توسعه فزاینده توانایی های اتمی چین و کره شمالی تاکید کرد که واشنگتن برای توسعه زراد خانه اتمی خود در برابر این اقدامات تحت فشار قرار دارد.
به گزارش  خبرگزاری فارس، یک مقام ارشد وزارت دفاع آمریکا با اشاره به افزایش چشمگیر تواناییهای اتمی چین و کره شمالی گفت که ایالات متحده برای مدرن سازی زرادخانه اتمی خود و ایجاد یک چتر اتمی گسترده تر در پاسخ به این اقدامات تحت فشار قرار گرفته است.
براساس گزارش پنتاگون که اواخر سال گذشته منتشر شده، چین حدود 1500 کلاهک اتمی تا سال 2035 خواهد داشت که 400 کلاهک بیشتر از مقداری است که ارتش خلق چین برنامه ریزی کرده است. با این حال طبق تخمین موسسه مطالعات صلح استکهلم، تعداد کلاهکهای اتمی چین از کلاهکهای اتمی روسیه با 5977 و آمریکا با 5428 کلاهک کمتر است.