استعفا برای داوطلبان نمایندگی مجلس دوازدهم آغاز ‌شد

مهلت استعفا از مسئولیت های اجرایی برای داوطلبان دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی آغاز شد و تا ۲۵ خرداد ۱۴۰۲ ادامه دارد.

 مهلت استعفا از مسئولیت های اجرایی برای داوطلبان دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی  آغاز  شد و تا ۲۵ خرداد ۱۴۰۲ ادامه دارد.
به گزارش  ایرنا، انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی یازدهم اسفند ماه امسال در سراسر کشور برگزار می شود و داوطلبان مشمول ماده ۲۹ قانون انتخابات باید ۶ ماه پیش از آغاز ثبت نام از داوطلبان باید سمت خود استعفا کنند.
با آغاز استعفاها، روزشمار انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی نیز آغاز می‌شود، هرچند فعالیت ستاد انتخابات از ماهها قبل آغاز شده تا اقدامات اجرایی انتخابات را برنامه ریزی کند.
بر اساس ماده ۲۹ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، پست ها و مشاغلی که در قانون ذکر شده و پست های هم تراز با آنها از داوطلبی نمایندگی مجلس محرومند مگر اینکه حداقل شش ماه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفاء نموده و به هیچ وجه در آن پست شاغل نباشند.