تمدید ۳ ساله گواهینامه‌های استاندارد یکپارچه شرکت ملی حفاری

رئیس مهندسی ساختار و بهره‌وری شرکت ملی حفاری ایران از تمدید گواهینامه‌های استاندارد یکپارچه (IMS) این شرکت برای سه سال دیگر خبر داد.

رئیس مهندسی ساختار و بهره‌وری شرکت ملی حفاری ایران از تمدید گواهینامه‌های استاندارد یکپارچه (IMS) این شرکت برای سه سال دیگر خبر داد.
به گزارش شانا به نقل از شرکت ملی حفاری ایران، حسین نظری در این باره گفت: این گواهینامه‌ها شامل استانداردهای مدیریت کیفیت (ایزو ۹۰۰۱)، مدیریت زیست محیطی (ایزو ۱۴۰۰۱) و مدیریت سیستم ایمنی و بهداشت شغلی (ایزو ۴۵۰۰۱) است.
وی افزود: مراحل تمدید این دوره گواهینامه‌ها با انجام ۵۰ نفر روز ممیزی از دستگاه‌های حفاری و واحدهای ستادی و پشتیبانی شرکت با موفقیت انجام و در نشست مدیران ارشد سازمان و گروه ممیزی مؤسسه SGS یافته‌های ممیزی ارزیابی شد.