معادن پشتوانه نسل آینده نیز هست

براساس آمارها بیش از ۷ درصد معادن دنیا در ایران است و از آنجا که وسعت مرزهای زمینی و دریایی ما فراوان است، امتیازی ارزشمند برای کشورمان به بار آورده است. اما این معادن به طور باورنکردنی درحال استخراج و بدتر از آن خام فروشی است.

معادن پشتوانه نسل آینده نیز هست

براساس آمارها بیش از 7 درصد معادن دنیا در ایران است و از آنجا که وسعت مرزهای زمینی و دریایی ما فراوان است، امتیازی ارزشمند برای کشورمان به بار آورده است. اما این معادن به طور باورنکردنی درحال استخراج و بدتر از آن خام فروشی است.
اخیراً در سفری به کاشان جهت تهیه گزارش از آئین سنتی گلاب گیری شاهد صحنه هایی باور نکردنی همچون فیلم های تخیلی بودیم!. کوه هایی که تا دو سال پیش سربلند و استوار خودنمایی می کردند، به طور باورنکردنی تا کمر نصف شده بودند و قله کوه و بخشی از دامنه آن گویا با نرم افزارهای طراحی حذف شده بود!.
علت را از محلی های منطقه جویا شدیم و بیان داشتند که معدن سنگ آهن است و در دو شیفت مستمر درحال انفجار و استخراج هستند و از سوی دیگر برای خود جاده اختصاصی کشیده اند و کامیون ها از آن مسیر تردد می کنند که جلوی چشم اهالی نباشند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ، و خبرگزاری های دیگرمخالفت هایی با بهره برداری از این معادن توسط مردم منتشر شده است .
متأسفانه باید این را در نظر داشت به گونه ای که کوه های با عظمت را نابود می کنیم بی آنکه بدانیم حیات فعلی فلات ایران نیز مدیون این کوه هاست. جدای از بحث خام فروشی در بهره برداری از معادن کشور باید این نکته را به مسئولان نیز یادآوری کرد که هرآنچه امروز در این کشور وجود دارد از
قرن ها پیش به میراث گذاشته شده و قرار نیست همه آن را به این نحو مصرف کنیم. با رویه کنونی منابعی برای نسل امروز هم باقی نخواهد ماند چه برسد به پشتوانه ای برای نسل فردا...