«تيلبرگ»، دانشگاهي تحقيقاتي در هلند

دانشگاه‌هاي جهان؛

تيلبرگ؛ دانشگاهي تحقيقاتي در تيلبرگ در جنوب كشور هلند مي‌باشد.

«تيلبرگ»، دانشگاهي تحقيقاتي در هلند

تيلبرگ؛ دانشگاهي تحقيقاتي در تيلبرگ در جنوب كشور هلند مي‌باشد.
در اين دانشگاه كه در سال 1927 تاسيس شده است بيش از 40 هزار دانشجو مشغول به تحصيل هستند.
در دانشگاه تيلبرگ دروس به هر دو زبان هلندي و انگليسي تدريس مي‌شود.
دانشكده هاي اين دانشگاه عبارتند از:
اقتصاد
مديريت
حقوق
علوم اجتماعي و رفتاري
علوم انساني
الهیات و... .
رنکینگ دانشگاه تیلبرگ و رتبه جهانی QS آن ۳۵۷ مي‌باشد.