نحوه برگزاری امتحانات ترم تابستان دانشگاه پیام نور اعلام شد

دبیر شورای اطلاع رسانی دانشگاه پیام نور جزئیات شیوه نامه اجرایی امتحانات ترم تابستان این دانشگاه را تشریح کرد.


دبیر شورای اطلاع رسانی دانشگاه پیام نور جزئیات شیوه نامه اجرایی امتحانات ترم تابستان این دانشگاه را تشریح کرد.
به گزارش دانشگاه پیام نور، امیرحسین بهروز با اشاره به جزئیات شیوه نامه اجرایی امتحانات ترم تابستان دانشگاه پیام نور گفت: با توجه به استمرار شرایط خاص ناشی از بیماری کرونا و ضرورت ارتقای کیفیت دروس و صیانت از سلامت دانشجویان، امتحانات ترم تابستان در قالب «دروس خودخوان» و «دروس دارای استاد» به شیوه های جداگانه برگزار می‌شود.
دبیر شورای اطلاع رسانی دانشگاه پیام نور افزود:آزمون‌های دروس خودخوان به صورت متمرکز و از طریق مرکز سنجش و آزمون دانشگاه مطابق با تقویم آموزشی و برنامه امتحانی اعلام شده در این دوره برگزار می‌شود.وی با عنوان اینکه در این آزمون‌ها دانشجو باید از طریق سامانه مرکز سنجش و آزمون دقیقا در ساعت تعیین شده در امتحان مرتبط شرکت کنند، افزود:راهنمای استفاده از این سامانه، آدرس درگاه های ورود به آزمون برای دانشجویان و تمامی اطلاعیه های به روز در تارنمای
 http://azmoon.pnu.ac.ir اطلاع رسانی می‌شود.
بهروز اظهار داشت: دانشجویانی که امکان استفاده از ابرازهای هوشمند مورد نیاز را ندارند، لازم است روز قبل آزمون موضوع را به مرکز یا واحد محل تحصیل خود اعلام کنند.وی افزود: برگزاری امتحانات این دسته از دانشجویان توسط مرکز یا واحد تحصیل انجام می‌شود و مراکز و واحدهای مربوطه موظف هستند، تمهیدات لازم را در این خصوص اتخاذ کنند.
دبیر شورای اطلاع رسانی دانشگاه پیام نور درخصوص آزمون‌های دروس عادی نیز گفت:ارزشیابی دروس عادی یا دروس دارای استاد طبق دستورالعمل نیمسال دوم ۹۸-۹۹  و به صورت غیرحضوری توسط استان‌ها برگزار می‌شود.وی یادآور شد: دروسی که در یک منطقه به شکل خودخوان ارائه شده ممکن است در منطقه دیگری به صورت عادی و غیرخودخوان ارائه شده باشد، لذا برگزاری آزمون یک درس در یک منطقه ممکن است توسط مرکز آزمون انجام شود و ازمون همان درس در منطقه دیگری به شیوه ارزشیابی دروس عادی برگزار شود.وی گفت: دانشجویان جهت کسب اطلاعات بیشتر به سامانه مرکز سنجش و آزمون مراجعه و یا با حوزه امتحانات مرکز و واحدهای خود تماس حاصل کنند.