زمان ثبت نام دکتری بدون آزمون دو پردیس دانشگاه تهران اعلام شد

ثبت نام الکترونیکی متقاضیان دکتری بدون آزمون دو پردیس بین المللی ارس و کیش دانشگاه تهران برای سال تحصیلی از امروز چهارشنبه ۱۵ مرداد ماه شروع می‌شود.

زمان ثبت نام دکتری بدون آزمون دو پردیس دانشگاه تهران اعلام شد

ثبت نام الکترونیکی متقاضیان دکتری بدون آزمون دو پردیس بین المللی ارس و کیش دانشگاه تهران برای سال تحصیلی از امروز چهارشنبه ۱۵ مرداد ماه شروع می‌شود.
به گزارش ایسنا، دانشگاه تهران اعلام کرد؛ متقاضیان شرکت کننده در آزمون اختصاصی «دکتری تخصصی» که براساس شیوه نامه اختصاصی پردیس بین المللی ارس و پردیس کیش این دانشگاه، در صورت داشتن مندرج در شیوه نامه می‌توانند از روز چهارشنبه مورخ ۱۵ مرداد تا ۱۴ شهریور ماه برای انجام ثبت نام الکترونیکی به وب‌گاه معاونت آموزشی دانشگاه تهران به نشانی Academics.ut.ac.ir مراجعه کنند. براین اساس رشته‌های مورد پذیرش و راهنمای ثبت نام در آزمون اختصاصی «دکتری تخصصی» در سامانه مذکور قرار گرفته است.
همچنین اطلاع‌رسانی به متقاضیان فوق منحصرا از طریق سایت معاونت آموزشی دانشگاه تهران صورت می‌پذیرد و داوطلبان می‌توانند برای کسب اطلاع از زمان و مکان برگزاری مصاحبه به سایت پردیس بین المللی ارس به نشانی aras.ut.ac.ir  و پردیس بین المللی کیش Kish.ut.ac.irمراجعه کنند.
تمامی داوطلبان موظف هستند در تاریخ‌های مقرر نسبت به ثبت نام الکترونیکی در سایت مذکور اقدام کنند و با در دست داشتن تاییدیه ثبت نام الکترونیکی برای انجام مصاحبه به پردیس ذیربط مراجعه نمایند. در غیر این صورت از انجام مصاحبه محروم خواهند شد.