مدیر جهاد کشاورزی هشترود: طرح جهش تولید در دیمزارهای هشترود ۲۲ هزار هکتار افزایش یافت

مدیر جهاد کشاورزی هشترود: طرح جهش تولید در دیمزارهای هشترود ۲۲ هزار هکتار افزایش یافتتبریز-توفیقی
 مدیر جهاد کشاورزی هشترود با بیان اینکه طرح جهش تولید در دیمزارها برای سومین سال متوالی در این شهرستان اجرا می‌شود، گفت:
۸۸ هزار هکتار از مزارع این شهرستان در سال زراعی جاری زیرپوشش این طرح قرار گرفت که در مقایسه با سال قبل ۲۲ هزار هکتار افزایش یافته است.
مجید احمدی افزود: این طرح با مشارکت وزارت جهاد کشاورزی و ستاد اجرایی حضرت امام خمینی (ره) و با هدف جهش تولید در محصولات زراعی دیم مانند گندم، جو، حبوبات، علوفه و دانه‌های روغنی دیم و گیاهان دارویی اجرا می‌شود و طی سال گذشته در ۶۶ هزار هکتار از اراضی این شهرستان اجرا شده بود.
وی ادامه داد: این طرح با استفاده از ارقام اصلاح شده و سازگار با شرایط منطقه، اجرای کشاورزی حفاظتی، تامین و مصرف به موقع نهاده‌های کشاورزی، افزایش سطح کشت محصولات تناوبی با غلات با کشت اراضی آیش، توجه به اجرای سامانه‌های زراعی، به‌کارگیری ادوات مناسب در دیمزارها و کاهش فرسایش خاک، علاوه بر دستیابی به افزایش تولید در محصولات دیم به پایداری تولید و حفظ منابع پایه منجر می‌شود.
مدیر جهاد کشاورزی هشترود اضافه کرد: این شهرستان از قطب‌های مهم دیمکاری استان است و در تولید محصولات دیم به ویژه گندم و حبوبات و همچنین اجرای طرح جهش تولید رتبه اول آذربایجان شرقی را داراست.