اهمیت و نقش اینترنت و پیام رسان های خارجی در زندگی روزمره

وزیرمیراث فرهنگی و گردشگری بیان داشته است که :«نمی‌توانیم به گردشگری خارجی بگوییم از بله و ایتا استفاده کن؛ او می خواهد از تهران با پاریس در ارتباط باشد. باید حداقل خدمات و سرویس ها به گردشگرهای خارجی داده شود.یکی از مهمترین نیازهای گردشگران خارجی که به کشور می آیند اینترنت و سکوهای خارجی (اپلیکیش های پیام رسان) است که مثل نان شب و هوا برای آنها لازم است».

اهمیت و نقش اینترنت و پیام رسان های خارجی در زندگی روزمره

 


 

وزیرمیراث فرهنگی و گردشگری بیان داشته است که :«نمی‌توانیم به گردشگری خارجی بگوییم از بله و ایتا استفاده کن؛ او می خواهد از تهران با پاریس در ارتباط باشد. باید حداقل خدمات و سرویس ها به گردشگرهای خارجی داده شود.یکی از مهمترین نیازهای گردشگران خارجی که به کشور می آیند اینترنت و سکوهای خارجی (اپلیکیش های پیام رسان) است که مثل نان شب و هوا برای آنها لازم  است».
این صحبت های وزیر بیانگر این موضوع است که از اهمیت و نقش اینترنت و کاربری اپلیکیشن ها و پیام رسان های خارجی در زندگی روزمره گردشگران خارجی مطلع است و می داند که بسیاری از اموراتشان بدون واتساپ و تلگرام و اینستاگرام و دیگر
 نمونه های مشابه امکان پذیر نیست و آن را به "نان شب و هوا" تشبیه
می کند.
این تشبیه به منزله این است که نمی توان بدون این ابزارها زندگی کرد، اما حرف بر سر این است که چه فرقی بین نیازهای گردشگران خارجی و کاربران داخلی وجود دارد. مگر خارجی ها با واتساپ غذا
می خورند که ما نمی خوریم؟! یا مگر آنها از اینستاگرام چه می کنند که ما نمی کنیم؟!.
آنها از واتساپ برای پیام رسانی وتماس اینترنتی بهره می برند و از تهران با پاریس ارتباط می گیرند. ما از تهران با مشهد، از شیراز با بندرعباس، از لب مرز سیستان با مازندران و حتی از داخل کشور با سایر کشورهای دنیا ارتباط می گیریم. ماهم از واتساپ همان
استفاده ای را می کنیم که خارجی ها می کنند. اما چه می شود که برای آنها نان شب و حکم هوا را دارد اما برای ما ممنوعیت و محدودیت
دارد.
اینترنت برای زندگی امروز بشر همانطور که وزیر محترم بیان داشتند حکم هوا را دارد. یعنی همانطور که بدون هوا نمی توان زندگی کرد، بدون اینترنت نیز نمی توان زندگی عادی داشت. وضعیت
سرعت اینترنت در کشورمان به گونه ای است که می توان گفت
روزنه ای از هوا برای تنفس کاربران وجود دارد و این امراجازه نمی دهد تا امورات زندگی آنها به صورت عادی دنبال شود.
با این تفاوت که خارجی ها در کشورمان برای گردشگری آمده اند و از واتساپ و دیگر پیام رسان ها برای ارتباط گیری استفاده می کنند، اما این محدودیت های اعمالی برای مردم داخل موجب از دست رفتن کسب و کار میلیون ها نفر و میلیاردها تومان ضرر شده که نان شب بسیاری از آنها را قطع کرده است.
باید باور کنیم که امروز ابزارها و وسایل ارتباط جمعی برای افراد در جوامع مختلف کاربردی مشابه با کیفیت کم و زیاد دارد. اگر اینترنت و پیام رسانها برای آنها حکم نان شب و هوا را دارد، برای ما هم چنین است. چطور می توان پذیرفت که یک گردشگر خارجی صلاحیت استفاده از اینترنت بدون فیلتر داشته باشد، اما جامعه داخلی از آن محروم باشد.