انعقاد توافق‌نامه ایجاد زیرساخت برق بین برق منطقه‌ای خوزستان و شهرک‌های صنعتی

انعقاد توافق‌نامه ایجاد زیرساخت برق بین برق منطقه‌ای خوزستان و شهرک‌های صنعتیاهواز-محمدي
شرکت برق منطقه‌ای خوزستان و شرکت شهرک‌های صنعتی خوزستان توافق‌نامه همکاری دوجانبه ایجاد زیرساخت برق در شهرک‌های صنعتی منتخب منعقد کردند.
این توافق‌نامه به امضای محمود دشت‌ بزرگ مدیرعامل این شرکت و علی مهدی‌پور مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی خوزستان رسیده است.
این توافق‌نامه دوجانبه در راستای پشتیبانی و رفع موانع تولید زیرساخت‌های برق (انتقال و فوق‌ توزیع) واحدهای صنعتی در شهرک‌های صنعتی استان خوزستان و پیرو تفاهم‌نامه سه جانبه همکاری بین شرکت برق منطقه‌ای خوزستان، سازمان برنامه و بودجه استان و شرکت شهرک‌های صنعتی خوزستان منعقد شده است.
شهرک صنعتی اهواز ۵ به همراه شهرک‌های صنعتی اندیمشک
۲ و ناحیه صنعتی مربچه رامهرمز نواحی صنعتی هستند که بر اساس این توافق‌نامه زیرساخت برق در بخش انتقال و فوق توزیع در آنها ایجاد خواهد شد.
این توافق‌نامه به استناد بند (ط)تبصره (۱۵) قانون بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۱ و پیرو مبادله موافقت‌نامه بین وزارت‌خانه‌های نیرو و صمت،
به امضای طرفین رسیده است.