ارزیابی ایلان ماسک درباره خطر بروز جنگ جهانی سوم

پایگاه راشاتودی : کارآفرین میلیاردر آمریکایی در ارزیابی درباره آگاهی عمومی درباره ریسک بروز جنگ جهانی سوم تاکید کرد، اکثر مردم از این حقیقت که چنین جنگی ممکن است قریب‌الوقوع باشد "غافل" هستند.

ارزیابی ایلان ماسک درباره خطر بروز جنگ جهانی سومپایگاه راشاتودی : کارآفرین میلیاردر آمریکایی در ارزیابی درباره آگاهی عمومی درباره ریسک بروز جنگ جهانی سوم تاکید کرد، اکثر مردم از این حقیقت که چنین جنگی ممکن است قریب‌الوقوع باشد "غافل" هستند.
به گزارش ایسنا، به نقل از پایگاه راشاتودی، ایلان ماسک، کارآفرین میلیاردر آمریکایی بیان کرد، اکثر مردم حتی از اینکه یک جنگ جهانی جدید ممکن است به زودی در بگیرد بی اطلاعند.
این در حالی است که، آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل نیز زنگ خطر را درباره ریسک بروز یک فاجعه جهانی به صدا در آورد.گوترش در سخنرانی در روز دوشنبه در محل مجمع عمومی سازمان ملل گفت، نگران است که بشریت "با چشمانی باز در حال رفتن به سمت یک جنگ گسترده‌تر" بوده و خواستار حفظ
صلح شد.