دانمارک به تمام زنان و دختران افغانستان «به دلیل جنسیت آنها» پناهندگی می‌دهد

دانمارک به تمام زنان و دختران افغانستان «به دلیل جنسیت آنها» پناهندگی می‌دهدهیأت استیناف پناهندگان دانمارک در بیانیه‌ای اعلام کرد که بر اساس تصمیمی که در جلسه فوق‌العاده هیأت تجدیدنظر گرفته شده، رویه خود را تغییر داده است و اکنون به زنان و دختران افغانستان «تنها به دلیل جنسیت» پناهندگی اعطا خواهد کرد.
اداره مهاجرت دانمارک اکنون به همۀ زنان و دختران افغانستان تنها به‌دلیل جنسیت آنها پناهندگی می‌دهد.
به گزارش یورونیوز؛ این اداره، دلیل اتخاذ چنین تصمیمی را «وخیم‌تر شدن شرایط» برای زنان و دختران در افغانستان یاد کرده است.حقوق زنان و دختران در این کشور آسیایی از زمانی که طالبان در سال ۲۰۲۱ میلادی کنترل افغانستان را به دست گرفت، به طور فزاینده‌ای سلب شده است.