مبنای ارتباط مسئول و مسئولیتش چیست؟

تاکنون بارها درموارد مختلف شاهدیم که مسئولان یا نهادهای مسئول که حداقل نامشان با حوادث مختلف همخوانی دارد، معتقدند که ارتباطی با مسئله ندارند و یا تصمیمات اتخاذ شده از سوی نهادهای بالادستی صورت گرفته و آنها نقشی در آن نداشته اند.

مبنای ارتباط مسئول و مسئولیتش چیست؟

!


تاکنون بارها درموارد مختلف شاهدیم که مسئولان یا نهادهای مسئول که حداقل نامشان با حوادث مختلف همخوانی دارد، معتقدند که ارتباطی با مسئله ندارند و یا تصمیمات اتخاذ شده از سوی نهادهای بالادستی صورت گرفته و آنها نقشی در آن نداشته اند.
به عنوان مثال وقتی به سراغ مسئله فیلترینگ می رویم وزارت ارتباطات بیان می دارد که این تصمیم ربطی به این بخش ندارد و باید در شورای امنیت مجازی پیگیری آن بود!.
به سراغ آلودگی هوا می رویم محیط زیست بیان می دارد که در اجرای قانون هوای پاک چندین دستگاه مرتبط هستند و آنها نقش و وظایف خود را انجام نمی دهند.
به سراغ بی کیفیتی خودروها و وزارت صمت می رویم بیان می دارند که سازمان استاندارد باید برخی مسائل را پیگیری و دنبال کند.
گرانی مسکن را دنبال می کنیم در لابه لای مصوبات و لوایح دولت و مجلس گم می شویم.
از این دست مطالب و نمونه ها در کشور بسیار است اما حرف این است که دست آخر چه کسی باید پاسخگوی این مشکلات و مطالبات مردمی باشد. چطور می توان این مشکلات را نادیده گرفت و مدعی مسئولیت در بخش هایی بود که حتی نامشان با عنوان مشکلات مردم یکی است؟!
معنای مسئولیت زمانی جلوه و تحقق پیدا می کند که درآن عرصه باری از دوش ملت برداشته شود.