همکاری دانشگاه امیرکبیر و وزارت ارشاد در زمینه علوم و فناوری چاپ

در قالب یک تفاهم نامه صورت می‎گیرد؛

دانشگاه امیرکبیر و وزارت ارشاد در قالب یک تفاهم نامه با هدف توجه به موضوع صنعت و علوم و فناوری چاپ در نقشه جامع علمی کشور و ایجاد رشته های فنی و مهندسی با گرایش چاپ همکاری می کنند.


دانشگاه امیرکبیر و وزارت ارشاد در قالب یک تفاهم نامه با هدف توجه به موضوع صنعت و علوم و فناوری چاپ در نقشه جامع علمی کشور و ایجاد رشته های فنی و مهندسی با گرایش چاپ همکاری می کنند.
به گزارش دانشگاه صنعتی امیرکبیر، این تفاهم نامه به منظور توسعه دانش و علوم فناوری و گسترش سامانه های مدیریت و فرایند توانمند سازی و توجه به موضوع صنعت و علوم و فناوری چاپ در نقشه جامع علمی کشور و ایجاد رشته های فنی و مهندسی با گرایش چاپ و در نهایت راه اندازی رشته تخصصی چاپ در راستای کارافرینی و اشتغال و ورود دانش آموختگان رشته های مختلف چاپ به عرصه های تولید، فناوری، پژوهش و آموزش منعقد شده است.
«ایجاد گرایش های چاپ و صنایع وابسته در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا و حرکت به سمت ایجاد یک رشته ی بین رشته ای در حوزه چاپ»،«تاسیس مرکز پژوهش و فناوری چاپ مجهز به آزمایشگاه ها و کارگاه های تخصصی (انیستیتو چاپ) به منظور پژوهش و فناوری در موضوعات مرتبط با حوزه چاپ و صنایع وابسته»، «حمایت از تاسیس و تقویت شرکت های دانش بنیان مرتبط با تولید مواد اولیه و فناوری چاپ» از اهداف این تفاهم نامه به شمار می‎رود.
این تفاهم نامه بین دکتر محمد مهدی اسماعیلی وزیر ارشاد و دانشگاه صنعتی امیرکبیر و دکتر سید حسن قدسی پور رئیس دانشگاه امیرکبیر منعقد شده است.وزارت فرهنگ موظف است تعامل و همکاری در تدوین سرفصل ها و تعیین کارگروه های تخصصی برای اجرای هر یک از موضوع این تفاهم نامه با دانشگاه داشته باشد.