۳۰ هزار واحد باقیمانده مسکن مهر تا شهریور ۱۴۰۲ تحویل می‌شود

مدیرعامل شرکت عمران شهر‌های جدید:

مدیرعامل شرکت عمران شهر‌های جدید: ۳۰ هزار واحد باقیمانده مسکن مهر تا شهریور ۱۴۰۲ تحویل می‌شود

 مدیرعامل شرکت عمران شهر‌های جدید از تکمیل واحد‌های باقیمانده مسکن مهر در شهر‌های جدید تا شهریور ۱۴۰۲ خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مدیرعامل شرکت عمران شهر‌های جدید از تکمیل واحد‌های باقیمانده مسکن مهر در شهر‌های جدید تا شهریور ۱۴۰۲ خبر داد و گفت: واحد‌های مسکونی نهضت ملی مسکن بین ۷۵ تا ۱۱۰ متری احداث می‌شود.
جعفری افزود: واحد‌های مسکونی نهضت ملی مسکن با سرعت و کیفیت در شهر‌های جدید در حال انجام است.
معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه رویکرد ساخت مسکن نهضت ملی، احداث واحد‌های یک طبقه حیاط‌دار است، گفت: یک رویکرد ساخت در شهر‌های جدید بدین نحو است که چنانچه متقاضیان متمایل باشند طبق شرایط به آن‌ها زمین اختصاص خواهد یافت تا به احداث مسکن اقدام کنند. همچنین بر اساس سهمیه هر شهر متقاضیان تسهیلات نهضت ملی مسکن دریافت می‌کنند.
مدیرعامل شرکت عمران شهر‌های جدید ادامه داد: در روش دیگر، شرکت عمران شهر‌های جدید برای متقاضیان خانه‌های یک طبقه حیاط‌دار احداث می‌کند که هزینه ساخت واحد‌های یک طبقه حیاط‌دار که عمدتا در شهر‌های کوچک انجام می‌شود با متری ۳ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان احداث خواهد شد.
جعفری توضیح داد: برای شهر‌های جدید که متقاضی زیاد و اراضی کم است واحد‌های طرح نهضت ملی مسکن در ۴ الی ۷ طبقه احداث می‌شود و قرارداد ساخت این واحد‌ها متری ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است که با محاسبه نرخ تعدیل به متری ۷ میلیون تومان می‌رسد.
جعفری گفت: با انبوه‌سازان مدیریت هزینه خواهیم کرد تا قیمت تمام‌شده ساخت مسکن در دامنه متری ۷ میلیون تومان باقی بماند و ساخت واحد‌ها با همین قمیت به اتمام برسد که برای این منظور سهم مشاعات را کاهش می‌دهیم. واحد‌های مسکونی نهضت ملی مسکن بین
 ۷۵ تا ۱۱۰ متری احداث می‌شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی در خصوص واحد‌های باقی‌مانده مسکن مهر نیز اعلام کرد: با دستور رئیس‌جمهور تکمیل واحد‌های مسکن مهر در شهر‌های جدید سرعت خوبی پیدا کرد؛ در حال حاضر ۳۰ هزار واحد باقیمانده مسکن مهر در حال تکمیل است که برنامه ریزی شده تا شهریور ۱۴۰۲ تکمیل و تحویل شود.