پرداخت ۱۵۰ هزارمیلیارد تومان تسهیلات ازدواج، فرزند آوری و ودیعه

پرداخت ۱۵۰ هزارمیلیارد تومان تسهیلات ازدواج، فرزند آوری و ودیعهمدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی اعلام کرد: از ابتدای سال تا ۱۰ بهمن ماه به یک میلیون و ۷۱۰ هزار متقاضی وام ازدواج، فرزندآوری و ودیعه مسکن، بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شد.
به گزارش بانک مرکزی، مهدی صحابی گفت: در راستای قانون حمایت از جوانی جمعیت از ۱۰ فروردین تا تاریخ ۱۰ بهمن ماه امسال، شبکه بانکی کشور به ۸۰۸ هزار نفر از متقاضیان، تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به مبلغ ۱۱۱ هزار و ۴۸۰ میلیارد تومان پرداخت کرده است که این میزان رشد
۵۵ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است.
صحابی همچنین افزود: از تاریخ ۳۱ فروردین تا ۱۰ بهمن ماه سال جاری تسهیلات قرض الحسنه فرزندآوری نیز به ۷۰۴ هزار نفر به مبلغ
 ۲۸ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان پرداخت شده است.