بهبود سهم اعتبارات فناوری اطلاعات و ارتباطات در بودجه عمومی سال ۱۴۰۲

در دیدارمدیر مخابرات منطقه مرکزی با نماینده مردم اراک، کمیجان وخنداب در مجلس شورای اسلامی مطرح شد:

مهندس لطفی، مدیر مخابرات منطقه مرکزی با دکتر کریمی، نماینده مردم شهرستان‏های اراک ،کمیجان وخنداب در مجلس شورای اسلامی دیدار کرد.
اراک-خبرنگار آفرينش
مهندس لطفی، مدیر مخابرات منطقه مرکزی با دکتر کریمی، نماینده مردم شهرستان‏های اراک ،کمیجان وخنداب در مجلس شورای اسلامی دیدار کرد.
به گزارش اداره روابط عمومی مخابرات منطقه مرکزی، در این دیدار مهندس لطفی، مدیر مخابرات منطقه مرکزی با توجه به رشد اعتبارات برنامه ای ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به سال 1400 ،به منظوربهبود سهم اعتبارات این بخش دربودجه عمومی سال 1402 پیشنهاداتی را
 به منظورانعکاس در کميسیون صنایع و معادن به دکتر کریمی ارائه نمود.  
در ادامه دکتر کریمی، نماینده مردم شهرستان‏های اراک ،
کمیجان وخنداب در مجلس اظهار امیدواری کرد،با توجه به اهمیت
برنامه های ارتباطات و فناوری این موضوع محقق گردد.