ماجرای پیچیده نعمتی و پرسپولیس

ماجرای پیچیده نعمتی و پرسپولیس

 

 


ماجرای سیامک نعمتی و پرسپولیس کمی پیچیده شده است. نعمتی همراه حامد پاکدل در فهرست مازاد یحیی گل‌ممحمدی قرار گرفتند. پاکدل خیلی زود قراردادش را فسخ کرد و به تراکتور پیوست تا بدین ترتیب از جمع سرخپوشان جدا شود اما ماجرا برای سیامک نعمتی به شکل متفاوتی رقم خورد.
کاپیتان چهارم پرسپولیس که این فصل اکثرا نیمکت نشین بود، از حضور در باشگاه برای فسخ قرارداد سرباز زد تا همچنان بازیکن پرسپولیس باقی بماند اما یحیی گل‌محمدی هنوز اجازه حضور او در تمرینات را صادر نکرده است.
نعمتی با مسئولان باشگاه برای مشخص شدن وضعیتش نشستی را برگزار کرد اما درویش همه چیز را به یحیی گل‌محمدی سپرده تا او در مورد نعمتی تصمیم گیری کنند.
همینطور کریم باقری به نوعی پادرمیانی کرده تا نعمتی به تمرینات بازگردد اما این بازیکن هنوز با جواب مثبت یحیی مواجه نشده است. با این حال باید دید که در نهایت تکلیف نعمتی با سرخپوشان به کجا کشیده خواهد شد.