انتخاب واحد دانشجویان مهمان در تاریخ ۱۱ بهمن

دانشگاه علم و صنعت اعلام کرد؛

براساس تاکید دانشگاه علم و صنعت انتخاب واحد دانشجویان مهمان دائم و موقت فردا ۱۱ بهمن و فقط توسط شخص دانشجو صورت می گیرد.


براساس تاکید دانشگاه علم و صنعت انتخاب واحد دانشجویان مهمان دائم و موقت فردا ۱۱ بهمن و فقط توسط شخص دانشجو صورت می گیرد.
به گزارش مهر، براساس تاکید دانشگاه علم و صنعت، اخذ واحد کلیه دانشجویان مهمان موقت و دائم در مقطع کارشناسی فقط فردا ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ توسط شخص دانشجو از طریق بخش پیشخوان خدمت سامانه گلستان انجام می شود.
دانشجویان ملزم هستند در زمان انتخاب واحد فرم اخذ واحد تایید شده توسط دانشگاه مبدا را در قسمت پیشخوان خدمت بارگذاری کرده و همچنین بر اساس جدول شهریه کل شهریه را واریز کند.در صورت عدم واریز شهریه انتخاب واحد مورد تائید قرار نمی‏گیرد.
همچنین با توجه به انتخاب واحد توسط شخص دانشجو، شرایط انتخاب دروس براساس لیست مورد تایید دانشگاه مبدا بر عهده دانشجو خواهد بود و در صورت مغایرت واحدهای غیرمجاز توسط کارشناسان دانشکده حذف شده و مبلغ واریزی نیز قابل استرداد نخواهد بود.
همچنین رعایت پیش نیازی و اخذ تعداد واحد مجاز (سقف ۱۴ واحد در صورت مشروطی ترم قبل) بر عهده دانشجو است و در صورت عدم رعایت، موارد غیر مجاز بدون هماهنگی دانشجو حذف شده و شهریه نیز قابل استرداد نیست.
دانشجویان مهمان دائم نیاز به ارائه فرم انتخاب واحد از دانشگاه مبدا ندارند.کلیه دانشجویان باید نسبت به تعیین انتخاب واحد خود اقدام کنند و در غیر این صورت انتخاب واحد آنها ثبت نخواهد شد.
با توجه به نامه های واصله از دانشگاه‏های مبدا در خصوص عدم موافقت با دروس خارج از تعرفه میهمانی و حذف دروس توسط این دانشگاه، هیچگونه درسی خارج از تعرفه اخذ نشود و هیچگونه تعهدی از دانشجو دریافت نخواهد شد.