بارندگی، عامل نوسان و افزایش قیمت پیاز است

مدیر کل دفتر سبزی و صیفی وزارت جهاد کشاورزی:

مدیر کل دفتر سبزی و صیفی وزارت جهاد کشاورزی: بارندگی، عامل نوسان و افزایش قیمت پیاز است

مدیر کل دفتر سبزی و صیفی وزارت جهاد کشاورزی علت نوسانات قیمت پیاز و افزایش آن در ۴۰ روز گذشته را بارندگی‌های اخیر اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مدیرکل دفتر سبزی و صیفی وزارت جهاد کشاورزی علت نوسانات قیمت پیاز و افزایش آن در ۴۰ روز گذشته را بارندگی‌های اخیر اعلام کرد.
حسین اصغری در این زمینه گفت: تولید در فصول سرد، وابسته به شرایط اقلیمی است و بارندگی‌های اخیر امکان برداشت از مزارع را با مشکل مواجه کرده است.
مدیر کل دفتر سبزی و صیفی وزارت جهاد کشاورزی در ادامه گفت: به محض پایان بارندگی و خشک شدن زمین، محصول پیاز برداشت و به بازار عرضه خواهد شد.