حضور ۴۷ هزار امام جماعت در مدارس کشور

وزیر آموزش و پرورش:

وزیر آموزش و پرورش گفت: بیش از ۶۹ هزار نماز خانه و ۴۷ هزار امام جماعت در مدارس کشور داریم.


وزیر آموزش و پرورش گفت: بیش از ۶۹ هزار نماز خانه و ۴۷ هزار امام جماعت در مدارس کشور داریم.
به گزارش مهر، یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش در بیست و نهمین اجلاس نماز با بیان اینکه بیش از ۶۹ هزار نمازخانه در مدارس داریم گفت:این یکی از برکات اجلاس سران نماز است که به دنبال دستور مقام معظم رهبری در سال ۷۱ شروع به ایجاد و تأسیس نمازخانه در مدارس کردیم. ما امروز همچنین حدود ۴۷ هزار امام جماعت در مدارس
 داریم.
وزیر آموزش و پرورش به دانشگاه فرهنگیان اشاره کرد و گفت: مدرسه اولین نهادی است که کودک با آن مواجه می‌شود.لذا تربیت معلمان در دانشگاه فرهنگیان بسیار حائز اهمیت است. آموزش‌هایی که داده می‌شود آموزش‌های احکام و فلسفه نماز است در حالی که پیش از این بیشتر به آموزش احکام توجه می‌شد.مدرسه تنها نهادی است که با اولیا در ارتباط است و این ارتباط به گسترش فرهنگ نماز بیشتر کمک
می‌کند.