شهرستان بهمئی با تنش آبی شدید مواجه است

مدیرعامل آب منطقه ای کهگیلویه و بویراحمد:

مدیر عامل آب منطقه ای کهگیلویه و بویراحمد گفت: شهرستان بهمئی با تنش آبی شدید مواجه است

شهرستان بهمئی با تنش آبی شدید مواجه است


 


مدیر عامل آب منطقه ای کهگیلویه و بویراحمد گفت: شهرستان بهمئی
با تنش آبی شدید مواجه است.
آرش مصلح در گفتگو با مهر، افزود: شهرستان بهمئی با تنش شدید آبی مواجه شده و پروژه آبرسانی از سد کوثر بخش زیادی از تنش آبی لیکک و روستاهای اطراف را حل می‌کند.
وی با اشاره به سرعت گرفتن پروژه آبرسانی به لیکک و روستاهای اطراف به همت دولت، اظهار کرد: دولت برای تحقق این طرح عزم جدی داشته و این پروژه جان تازه ای گرفته است.
مصلح با تاکید بر اینکه پروژه آبرسانی لیکک طی یک دهه با ضعف اعتباری و توسعه، تنها ۴٠ درصد پیشرفت داشت، تصریح کرد: با تزریق ۲٠٠ میلیارد تومانی، این پروژه به پیشرفت بالای رسیده است.
مدیر عامل آب منطقه‌ای استان با اشاره به اینکه پروژه آبرسانی لیکک از طریق سد کوثر انجام می‌شود، عنوان کرد: این طرح پوشش
پنج میلیون متر مکعب آب شرب لیکک و چندین روستای اطراف را انجام
 می‌دهد.
وی افزود:طرح آبرسانی لیکک
بیش از ۸۵ هزار نفر را پوشش می‌دهد.