وزیر کشور: بهینه‌سازی مصرف سوخت و کاهش شدت مصرف انرژی ضرورت دارد

وزیر کشور: بهینه‌سازی مصرف سوخت و کاهش شدت مصرف انرژی ضرورت دارد


وزیر کشور گفت: بهینه‌سازی مصرف سوخت و کاهش شدت مصرف انرژی در کشور ضروری است.
به گزارش شانا به نقل از ایرنا، احمد وحیدی در حاشیه نشست هیئت دولت در جمع خبرنگاران بر ضرورت بهینه‌سازی مصرف سوخت و کاهش شدت مصرف انرژی در کشور تأکید و اظهار کرد: اولویت دولت رفاه هموطنان و گرم نگه داشتن خانه‌های مردم است و متناسب با آن درباره مدیریت مصرف انرژی تصمیم‌گیری
می‌شود.
وی با اشاره به وقوع یخبندان در برخی استان‌های کشور در روزهای گذشته و قطعی گاز افزود: اینها روزهای معدودی است که به‌سرعت به‌حال عادی برمی‌گردد و ممکن است در ادامه در طول بهمن‌ماه دچار چنین سرمایی شویم که امیدواریم مدیریت انجام شود.
وزیر کشور تصریح کرد: آنچه مورد تأکید است بهینه‌سازی و کاهش مصرف از سوی مردم است که همکاری خوبی داشتند و امیدواریم با نقش مؤثر مردم از این فصل سرما به‌سلامتی عبور کنیم.