در خانه ۲۵ متري قرار است چگونه زندگي كنيم؟!

یادداشت

طرح توليد انبوه مسكن، به مجلس رفته است؛ و اين يعني در عرصه مسكن كه به هرحال بسازوبفروشي بر آن حاكم بود؛ اينك هم كوچك‌سازي بدان افزوده شده، هم استفاده از مصالح ارزان و هم ساختن اين خانه‌ها بر زمين‌هاي ارزان. البته هنوز توضيح داده نشده كه منظور از اين زمين‌هاي ارزان چيست؟طرح توليد انبوه مسكن، به مجلس رفته است؛ و اين يعني در عرصه مسكن كه به هرحال بسازوبفروشي بر آن حاكم بود؛ اينك هم كوچك‌سازي بدان افزوده شده، هم استفاده از مصالح ارزان و هم ساختن اين خانه‌ها بر زمين‌هاي ارزان. البته هنوز توضيح داده نشده كه منظور از اين زمين‌هاي ارزان چيست؟ آيا منظور زمين‌هايي است كه هيچ خلق‌اللهي حاضر به ساختن خانه و زندگي در آن مناطق نشده و لاجرم مناسب است براي انبوه و كوچك‌سازي؟ خانه‌هاي انبوه 25 متري كه قرار است به زوج‌هاي تازه ازدواج كرده و البته برخي زوج‌هاي فرزنددار نيز داده شود. در شرايط اين خانه‌هاي 25 متري دقيقا ذكر شده است كه اين خانه‌ها به مجردها تعلق نخواهد گرفت. خوب شايد بايد گفت خوش به حال مجردها! چرا كه تصور زندگي در يك خانه 25 متري براي يك زوج با وسايل شخصي و مشتركي كه دارند، تقريبا خارج از حد توان است. احتمالا اين زوج‌ها ناچار خواهند شد از خير بسياري از خواسته‌ها و داشته‌هاي وسايل زندگي بگذرند و تنها به ملزومات اساسي در حد دو نفر اكتفا كنند. همين اسباب و اثاثيه دونفري هم احتمالا نيمي از خانه 25 متري را اشغال خواهند كرد و لاجرم تنها جايي براي نشستن و سپس خوابيدن در همان‌جا خواهند داشت. خوب البته كه يك خانه 25 متري، عروس خانم و خانواده‌اش را از آوردن اسباب و اثاثيه چندين ميليوني به خانه بخت معاف خواهد كرد. و از آن سوي داماد نيز ناچار نخواهد بود در ازاي جهيزيه چندين ميليوني، يك جشن عروسي چندين ميليوني بگيرد و در عمل، تمام هزينه‌هاي مزبور صرف خريد يك باب منزل مسكوني 25 متري، در زمين‌هاي ارزان ساخته شده با مصالح ارزان، خواهد شد؛ زمين‌هاي شني و رسوبي كه احتمالا پس از يك بارش سيل آسا، موجب نشست آن مجتمع‌هاي مسكوني 25 متري خواهد شد و ...
  اما سوي جالب ماجرا اين است كه از همين حالا كه هنوز كلنگ اين خانه هاي 25 متري زده نشده،  معاون پیشگیری سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران در مورد آن ها هشدار داده است كه:«حدود ۹۰ درصد حریق‌ها در ساختمان‌های کم ارتفاع و کوچک اتفاق می‌افتد.»
 بر همين اساس وی نسبت به ایمنی خانه‌های ۲۵ متری هشدار داده است.