دنیا به سمت پیوند با طبعیت است

طرح مفهومی "شهر هوشمند اچ‌ام‌جی" (HMG Smart City) که برای نخستین بار در اجلاس بین المللی شهرهای جهان ۲۰۲۲ در سنگاپور از آن رونمایی شد، یکی از پیچیده‌ترین پروژه های شهری پایدار برای ارائه چشم اندازی جدید به جهان است.

دنیا به سمت پیوند با طبعیت است

 


طرح مفهومی "شهر هوشمند اچ‌ام‌جی" (HMG Smart City) که برای نخستین بار در اجلاس بین المللی شهرهای جهان 2022 در سنگاپور از آن رونمایی شد، یکی از پیچیده‌ترین پروژه های شهری پایدار برای ارائه چشم اندازی جدید به جهان است.
این نقطه آغاز سفری جدید خواهد بود که در آن فناوری با طبیعت ملاقات
می کند، و انسان ها در میانه این دو قرار می گیرند. این طرح مفهومی حول ایده ادغام بشر در طبیعت به جای تخریب طبیعت برای ادغام بشر شکل گرفته و برای تحقق این هدف از "فناوری" کمک می گیرد.
علم و فناوری امروز درصد است تا نیازهای بشر را بدون آسیب به محیط حیات آن به تعالی برساند. لذا هرگونه فعالیتی که امروزه در راستای توسعه و ارتقای سطح کیفی زندگی بشر صورت می گیرد یک گزینه بسیار مهم را در خود گنجانده و آن همزیستی با محیط زیست می باشد. اگر قرار است تحولی در منطقه ای به لحاظ احداث و یا راه اندازی واحدی باشد، باید ابتدا سازگاری آن با محیط زیست مورد بررسی قرار گیرد. چرا که این صرفاً از بابت حفاظت از محیط زیست نیست، چرا که نابودی محیط زیست و آسیب به آن همچون آینه ای بازتاب دهنده، آثار مخرب این تخریب را به خود انسان باز می گرداند.
نمونه بارزش همین سیل های اخیر در کشورمان است که متأسفانه
آسیب های فراوانی را به جان و مال مردم وارد ساخت. این سیل ها و تشدید آثار تخریب آن صرفاً از بابت عدم رعایت اصول زیست محیطی و ادای
حق و حقوق طبیعت است.از بین بردن پوشش گیاهی، ورود به حریم
رودخانه ها و ساخت و سازهای غیر اصولی، عدم لایروبی کانال ها و مسیل ها و... همه نشان از عدم هماهنگی با محیط زیست می باشد.
امروزه جهان در صدد همزیستی مسالمت آمیز با طبیعت است. هرچند که این مسائل در میان مشکلات و دغدغه های کشورما گم شده است، اما حداقل های حفظ محیط زیست را در دستور کار قرار دهیم و آن را نابود نکنیم تا دچار بلا نشویم.