اطلاعات نادرست مردم را گمراه نمی کند؛ بی اعتماد می شوند

شاید دو دهه قبل مرجع اطلاع رسانی و کسب آگاهی جامعه رسانه ملی بود و اطلاعات کسب شده توسط مسئولان و کارگزاران برای مردم تشریح و تفسیر می شد.

اطلاعات نادرست مردم را گمراه نمی کند؛  بی اعتماد می شوند

شاید دو دهه قبل مرجع اطلاع رسانی و کسب آگاهی جامعه رسانه ملی بود و اطلاعات کسب شده توسط مسئولان و کارگزاران برای مردم تشریح و تفسیر می شد. آن زمان حتی اگر اطلاعاتی ناقص و نادرست هم در جامعه منتشر می شد، ممکن بود تا مدت ها اطلاعات واقعی به دست مردم نرسد و این امر موجب گمراهی فکری و یا عملی در بین مردم
 می گردید، اما زمانی هم که اطلاعات صحیح هویدا می شد مشمول گذشت زمان و بی ارزش شدن می شد و آنچنان بر آینه اعتماد عمومی خط و خش نمی انداخت.
اما امروز با توجه به گستردگی امکانات ارتباط جمعی و سرعت تبادل اطلاعات در سراسرجهان، حتی محرمانه ترین اخبار هم نمی تواند بیش از چند ساعت خود را در حاشیه امن افکارعمومی حفظ کند و به سرعت صحت و نادرستی آن از سوی مراجع مختلف خبری برملا و به طور گسترده خبررسانی می گردد. درجهان امروز کسی در بی خبری نمی ماند و افراد
به صورت شخصی هم قادرند درمورد موضوعات و تحولات مختلف به اطلاعات صحیح و دقیق دست یابند و منتظر اطلاع رسانی رسمی
نمانند.
لذا باید به قطعیت بیان داشت که امروز دادن اطلاعات غلط و غرض ورزانه نمی تواند بر جامعه اثر وضعی داشته باشد. چرا که هر ادعا و خبری بلافاصله از سوی مردم مورد جستجو و صحت سنجی قرار
 می گیرد. دیگر اطلاعات نادرست موجب گمراهی و یا جهت دهی خاص به مردم نمی گردد، بلکه موجب بی اعتمادی به جایگاه و اعتبار راوی خبر
می گردد.
به عنوان مثال اینکه از سوی یک مسئول رسمی کشور گفته می شود که «آلمان فقط 5 فرودگاه دارد و ایران 54 فرودگاه مسافری...»، آیا این اطلاعات قابل راستی آزمایی نیست؟! با یک جستجوی ساده در اینترنت
می بینیم که آلمان بیش از 60 فرودگاه دارد، یکی از شلوغ ترین
آسمان های پروازی اروپا، و یکی از دارندگان مدرن ترین صنایع هوایی اروپا و جهان تلقی می شود که تنها یکی از شرکت های معروف آن بیش از صدسال پیش تأسیس شده است!.
کسب این اطلاعات و مطالعه آن کمتر از 5 دقیقه زمان لازم داشت و مطمئناً مخاطبین این اخبار نادرست نیز به همین سادگی نسبت به اطلاعات غلط راوی پی برده اند. حال سئوال اینجاست که نتیجه این اخبار و آمار نادرست چیست؟! آیا برای نمایش قدرت صنعت هوایی کشورمان و مقایسه با آلمان این اطلاعات بیان شده؟! آیا به دنبال این بودیم که بگوییم کشورهای دیگر همین امکانات را ندارد و مردم با مشکلات
کناربیایند؟!
آیا واقعاً اطلاعاتمان در حد این آمارهای نادرست است و ناخواسته چنین مواردی را بیان کرده ایم؟!. هرآنچه که به این فرض ها بیفزاییم، نتیجه چیزی جز بی اعتمادی و سست باوری به گفتار مسئولان نخواهد بود و نهایتاً شدت این بی اعتمادی ها خود را در ظاهر بی اعتمادی به کلیت حکومت نشان خواهد داد.
لذا ضروری و حیاتی است تا مسئولان به این باور برسند که دوره گفتارهای یکطرفه گذشته است و دیگر جامعه هیچ ادعا و آماری را بدون اطلاعات دقیق و لمس حقیقت پذیرا نیستند. این مسئله در مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز به شدت صادق است و گفتار مداوم مسئولان درمورد خوب و عادی بودن شرایط در عرصه های مختلف
نتیجه ای جز بی اعتمادی را درپی نخواهد داشت.