تعدیل روشنایی قریب به ۳ هزار و یكصد چراغ معابر در گلستان

سرپرست شركت توزيع نيروي برق گلستان:

سرپرست شركت توزيع نيروي برق گلستان از تعديل روشنايي و خاموش نمودن ۳ هزارو یکصد چراغ روشنايي معابر با هدف كاهش مصرف برق در فصل گرما خبر دادگرگان-قهرمان
سرپرست شركت توزيع نيروي برق گلستان از تعديل روشنايي و خاموش نمودن ۳ هزارو یکصد چراغ روشنايي معابر با هدف كاهش مصرف برق در فصل گرما خبر داد
سید احمد موسوی افزود:خاموشي چراغ هاي معابر به صورت
يك درميان و در معابر اصلي شهري و جاده ها اجرا مي‏شود و چراغ‏هاي روشنايي محلات شامل اين طرح نمي‏باشد.با اجراي اين طرح حدود ۶۶۰كيلووات در بار شبكه صرفه جويي مي‎شود.
موسوی اظهارداشت:اين طرح همزمان با ساير نقاط كشور در استان اجرا شده كه تلاش مي‏شود با تعديل روشنايي معابر درون شهري مصرف برق در تابستان كاهش يابد.
سرپرست شركت توزيع نيروي برق گلستان هدف از اجراي اين طرح را صرفه جويي در مصرف برق عنوان كرد و افزود:به دنبال افزایش دما تعديل چراغ هاي روشنايي معابردرون و برون شهري يكي از راه های کاهش پیک بوده که اجرایی شد.موسوی يادآورشد:این طرح در قالب ۱۸ اکیپ و ۷۲۰نفر ساعت صورت پذیرفت که با این اقدام قریب به ۷۰۰کیلووات در مصرف انرژی صرفه جویی می‏گردد.