افزایش امکان مانور میان شبکه برق فوق ‌توزیع باغملک و رامهرمز خوزستان‎‎

مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای خوزستان با اشاره به تعویض هادی خط ۱۳۲ کیلوولت حد فاصل پست ۴۰۰ کیلوولت باغملک تا محل پست ۱۳۲ کیلوولت سیمان کارون، گفت:این اقدام باعث افزایش امکان مانور میان شبکه فوق‌توزیع باغملک و رامهرمز خواهد شد.اهواز-محمدي
مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای خوزستان با اشاره به تعویض هادی خط 132 کیلوولت حد فاصل پست 400 کیلوولت باغملک تا محل پست 132 کیلوولت سیمان کارون، گفت:این اقدام باعث افزایش امکان مانور میان شبکه فوق‌توزیع باغملک و رامهرمز خواهد شد.
محمود دشت‌بزرگ اظهار کرد:عملیات تعویض هادی خط
 132 کیلوولت حد فاصل پست 400 کیلوولت باغملک تا محل تیاف پست 132 کیلوولت سیمان کارون شامل تامین تجهیزات، نصب و سیم‌کشی به طول 21 کیلومتر مدار به پایان رسید و برقدار شد.
وی با بیان اینکه این اقدام باعث افزایش امکان مانور در شبکه برق فوق‌توزیع باغملک و رامهرمز خواهد شد، افزود:افزایش امکان ترانزیت توان، بهبود قابلیت اطمینان شبکه ناحیه مارون و افزایش امکان بارگیری از ظرفیت منصوبه پست 400 کیلوولت باغملک از دیگر اهداف بهره‌برداری از این پروژه است.
به گفته مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای خوزستان ارزش سرمایه‌گذاری این پروژه 150 میلیارد ریال بوده است.
دشت‌بزرگ تصریح کرد:از مهرماه سال 1400 تاکنون 51 کیلومتر
مدار خط، 33 کیلومتر هادی پرظرفیت و 29 کیلومتر مدار فیبرنوری به بخش انتقال و فوق‌توزیع شبکه تحت نظارت این شرکت در استان‌های خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد اضافه شده است.
شرکت برق منطقه‌ای خوزستان مسئولیت تامین و انتقال برق در شبکه انتقال و فوق توزیع در دو استان خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد را
 بر عهده دارد.