درخواست آمريکا، استراليا و ژاپن از کره شمالي براي بازگشت به ميز مذاکره

وزراي دفاع آمريکا، ژاپن و استراليا در بيانيه‌اي مشترک از کره شمالي درخواست کردند تا به ميز مذاکرات خلع سلاح اتمي بازگردد.به گزارش فارس، «مارک اسپر» وزير دفاع آمريکا، «کونو تارو» وزير دفاع ژاپن و «ليندا رينولدز» وزير دفاع استراليا در بيانيه‌اي مشترک از کره شمالي درخواست کردند تا به ميز مذاکرات خلع سلاح اتمي بازگردد.

 

    وزراي دفاع آمريکا، ژاپن و استراليا در بيانيه‌اي مشترک از کره شمالي درخواست کردند تا به ميز مذاکرات خلع سلاح اتمي بازگردد.به گزارش فارس، «مارک اسپر» وزير دفاع آمريکا، «کونو تارو» وزير دفاع ژاپن و «ليندا رينولدز» وزير دفاع استراليا در بيانيه‌اي مشترک از کره شمالي درخواست کردند تا به ميز مذاکرات خلع سلاح اتمي بازگردد.