روسيه تلويحاً آمريکا را به تلافي تهديد کرد

وزارت خارجه روسيه در کنفرانسي با حضور کشور‌هاي عضو معاهده «آسمان باز» اعلام کرد در صورتي که تلاشي براي محدود کردن حقوق مسکو در اين معاهده صورت بگيرد تلافي خواهد کرد.

 

 

    وزارت خارجه روسيه در کنفرانسي با حضور کشور‌هاي عضو معاهده «آسمان باز» اعلام کرد در صورتي که تلاشي براي محدود کردن حقوق مسکو در اين معاهده صورت بگيرد تلافي خواهد کرد.

    به گزارش فارس، وزارت خارجه روسيه در کنفرانسي با حضور کشور‌هاي عضو معاهده «آسمان باز» در مورد پيامدهاي خروج آمريکا از اين معاهده به گفت‌وگو پرداخت. به نوشته خبرگزاري «تاس»، وزارت خارجه روسيه در اين کنفرانس اعلام کرد در صورتي که تلاشي‌ براي محدود کردن حقوق مسکو در معاهده آسمان باز صورت بگيرد تلافي خواهد کرد.