کمی سرعت تحول اقتصادی را کم کنید، تا مردم نفس بکشند!

گفتن از فشارهای اقتصادی وارده برمردم به منزله تخریب اقدام دولت در مقوله حذف یارانه کالاهای اساسی نیست، بلکه شرح حالی از واقعیت های زندگی روزمره جامعه است تا مسئولان کمی بیش تر از ابلاغیه ها و مصاحبه ها و سخنرانی ها به آن بپردازند.

کمی سرعت تحول اقتصادی را کم کنید،  تا مردم نفس بکشند!

!

گفتن از فشارهای اقتصادی وارده برمردم به منزله تخریب اقدام دولت در مقوله حذف یارانه کالاهای اساسی نیست، بلکه شرح حالی از واقعیت های زندگی روزمره جامعه است تا مسئولان کمی بیش تر از  ابلاغیه ها و مصاحبه ها و سخنرانی ها به آن بپردازند.
پس از حذف یکباره یارانه ها در کالاهای اساسی و افزایش چند برابری قیمت ها احتمال افزایش قیمت ها در سایر بخش ها و کالاها و خدمات می رفت که اتفاق افتاد. یارانه اختصاصی به مردم واقعاً درمقابل افزایش قیمت ها سنخیتی ندارد و هزینه های زندگی به صورت سرسام آوری درحال فشار به خانواده ها و تقلیل ارزش درآمد آنها در مقابل هزینه ها با نرخ های جدید است.
متأسفانه این آزادسازی قیمت ها با گران شدن همزمان بخش های مختلف درحال اجرا شدن است و عملاً نفس مردم را گرفته است. از یکسو موادخوراکی گران می شود، از سوی دیگر حمل و نقل عمومی، افزایش قیمت کرایه خانه ها، افزایش قیمت درمان و دارو، و اخیراً نیز خبرهایی از سوی شرکت گاز مبنی بر تعرفه جدید قیمت ها از ابتدای خردادماه منتشر شده است.
واقعاً این همه فشار برای این ملت زیاد نیست؟!. هرطور که حساب کنید نمی توان با چنین روندی حتی یک زندگی حداقلی داشت. کمی به پایه درآمدی و مصوب خود دولت توجه کنید که رقمی بین 5 تا
 6 میلیون تومان را در نظرگرفته است. واقعا با این مبلغ کدام هزینه و کدام نیاز را
می توان در طول یک ماه برطرف کرد.
امروز نوبت شرکت گاز است، فردا با فرارسیدن فصل گرما نوبت اداره برق می رسد و همزمان با آن شاهد افزایش بی سروصدای قیمت آب هم خواهیم بود. بهتر است دستگاه های محترم که با جیب مردم سروکار دارند کمی برای افزایش بودجه خود تحمل و تأمل داشته باشند، نوبت به آنها هم می رسد.
 واقعاً اگر این مسائل جزو برنامه تحول اقتصادی دولت است باید اذعان داشت که این سرعت برای جامعه ای که با پای پیاده طی مسیر
 می کند و با سیلی صورت خود را  سرخ نگه می دارد انصافاً زیاد است.اما اگر این مسائل در برنامه تحول اقتصادی نیست پس چرا دولت در مقابل این افزایش قیمت ها ایستادگی نمی کند و چرا نمایندگان مردم در این باره اعتراض
 نمی کنند. اگر مبنا و هدف بهبود فضای اقتصادی است، بخشی از آن نیز مردم قرار دارند. کدام بخش از این خدمات برای مردم تسهیل کننده معاششان بوده و یا چه برنامه ای برای افزایش درآمد آنها در نظر گرفته شده است.
جدای از این مباحث آیا مردم از این روند آزادسازی ها رضایت دارند یا خیر.
مردم صرفاً خانم فلانی و بقالی آقای فلانی نیست که با پول یارانه خرید یک ماه را بکنند و پول اضافه بیاورند و یا حساب های دفتری خود را با مبلغ یارانه های نقدی تسویه کنند. کمی با انصاف و در عالم واقعیات با مردم همراهی کنید. واقعاً این مردم طاقت این همه فشار را
ندارند.