آمار جانباختگان کرونايي در تهران افزايشي است

محسن هاشمي:

رئيس شوراي اسلامي شهر تهران از افزايش تعداد جانباختگان کرونا در تهران خبر داد.

 

 

    رئيس شوراي اسلامي شهر تهران از افزايش تعداد جانباختگان کرونا در تهران خبر داد.به گزارش مهر، محسن هاشمي رئيس شوراي شهر تهران شهر در حاشيه دويست و بيست و پنجمين جلسه شوراي شهر در جمع خبرنگاران از افزايش تعداد جان باختگان کرونا در تهران خبر داد و گفت: براساس اطلاعاتي که به دستم رسيده است آمار جان باختگان کرونايي در تهران از 19 نفر در روز به عدد بالاتري افزايش يافته است.وي گفت: در موضوع تعويق اجراي طرح ترافيک وارد نمي‌شوم، چون نظراتم وتو مي‌شود.