دانشجویان در صورت کندی سامانه امتحانات از «رفرش» خودداری کنند

توصیه دانشگاه خوارزمی؛

مرکز آموزش‌های مجازی دانشگاه خوارزمی در خصوص ساعات دسترسی برای پاسخگویی به امتحانات اطلاعیه ای صادر کرد.


مرکز آموزش‌های مجازی دانشگاه خوارزمی در خصوص ساعات دسترسی برای پاسخگویی به امتحانات اطلاعیه ای صادر کرد.
به گزارش مهر، مرکز آموزش‌های مجازی دانشگاه خوارزمی در خصوص ساعات دسترسی برای پاسخگویی به امتحانات اطلاعیه‌ای صادر کرد که در این اطلاعیه تاکید شده است دانشجویان در صورت کندی سامانه حین برگزاری امتحانات از refresh خودداری کنند.
این اطلاعیه به شرح زیر است :
آزمون ساعت ۸ صبح: دانشجویان مجازند از ساعت ۷:۳۰ وارد
سامانه شده و باید حداکثرتا ساعت ۹:۵۵ سامانه را ترک کنند.
آزمون ساعت ۱۰ صبح: دانشجویان مجازند از ساعت ۱۰ وارد
 سامانه شده و باید حداکثرتا ساعت ۱۲:۳۰ از سامانه خارج شوند.
آزمون ساعت ۱۴: دانشجویان می‌توانند از ساعت ۱۳:۳۰ وارد
سامانه شده و باید حداکثرتا ساعت ۱۵:۵۵ سامانه را ترک کنند.
آزمون ساعت ۱۶: دانشجویان می‌توانند از ساعت ۱۶ وارد سامانه شده و تا ساعت ۱۸:۳۰ از سامانه خارج شوند.
توصیه اکید می‌شود : اگر دانشجویان در سامانه با کندی مواجه شدند به هیچ وجه refresh نکنند، اندکی صبر کرده و یا از سامانه خارج شده و مجدد وارد شوند.
هرگونه استفاده از سامانه برای مقاصد غیر از برنامه اعلام شده آزمون ترم صرفاً بعد از ساعت ۲۰ مجاز خواهد بود.
چنانچه موارد فوق به دقت اجرا نشود مسئولیت بسته شدن کاربری
بر عهده دانشجو خواهد بود.
در صورت بروز مشکل باید با پشتیبان دانشکده یا مرکز یادگیری الکترونیکی مندرج در میزخدمت تماس حاصل شود.
اساتید در طراحی سوال و تعیین زمان پاسخگویی به بازه‌های زمانی ذکر شده توجه کنند.