صعود تيم هیات کوهنوردی رودهن به قلل برج و‌ خلنو بلندترین کوه استان تهران

تيم هیات کوهنوردی رودهن به قلل برج و‌ خلنو بلندترین کوه استان تهران صعود کرد.تيم هیات کوهنوردی رودهن به قلل برج و‌ خلنو بلندترین کوه استان تهران صعود کرد.
به گزارش خبرنگارآفرینش، تيم هیات کوهنوردی شهر رودهن به قلل برج و‌ خلنو بلندترین کوه استان تهران به ارتفاع ۴۳۷۵ متر از مسیر دشوار و فنی تیغه ژاندارک صعود کردند.قله خلنو در البرز مرکزی با ارتفاع ۴۳۷۵متر ارتفاع یکی از قله های مرتفع ایران است.با وجود تیغه‌های ژاندارک و شیب مناسب مسیر کوهنوردی و همچنین عبور از رودخانه و داشتن آبشار و طبیعت زیبا یکی از قله‌های پرطرفدار کوهنوردان می‌باشد.