ایجاد بیش از ۹۰۰ طرح اشتغالزایی در شهرستان رباط کریم

جلسه طرح اشتغالزایی خرد و کوچک در مناطق محرم و روستایی شهرستان‌های استان تهران به ریاست سید محمد میر زمانی در فرمانداری رباط کریم برگزار گردید.جلسه طرح اشتغالزایی خرد و کوچک در مناطق محرم و روستایی شهرستان‌های استان تهران به ریاست سید محمد میر زمانی در فرمانداری رباط کریم برگزار گردید.
به گزارش خبرنگارما، سید محمد میر زمانی، معاونت اداری، مالی و برنامه ریزی؛ دراین جلسه که با حضور نمایندگان ستاد برکت علیرضا عبدی مدیر اقتصادی بنیاد برکت استان تهران،  حسن یعقوبی مجری استانی طرح سحاب، حامد بدرلو تسهیلگر بنیاد برکت در شهرستان، مسئول طرح و برنامه و مشاور امور بانوان برگزار شد بیان کرد: بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام "ره" در اجرای فرمایشات مقام معظم رهبری "مدظله" در سال جهش تولید، برنامه ایجاد ۹۴۰ طرح اشتغالزایی خرد و کوچک در مناطق محروم و روستایی شهرستان‌های استان تهران در قالب آیین نامه طرح سحاب را دارد و در این خصوص نیازمند همکاری تمام دستگاه های اجرایی شهرستان در قالب کمیته اشتغال شهرستان هستیم.