رکورد مصرف برق سال ۹۸ در خوزستان شکسته شد

مدیر عامل شرکت برق منطقه ای خوزستان:

مدیر عامل شرکت برق منطقه ای خوزستان با بیان اینکه رکورد پیک مصرف برق سال ۹۸ در استان شکسته شد از مشترکین خواست در مدیریت مصرف برق حساسیت بیشتری داشته باشند.مدیر عامل شرکت برق منطقه ای خوزستان با بیان اینکه رکورد پیک مصرف برق سال ۹۸ در استان شکسته شد از مشترکین خواست در مدیریت مصرف برق حساسیت بیشتری داشته باشند.
محمود دشت بزرگ اظهار کرد: با شروع هفته جاری و افزایش دما مصرف برق نیز افزایش پیدا کرد و روز یکشنبه ۱۵ تیرماه، پیک مصرف برق سال ۹۸ که هشت هزار و ۸۳ مگاوات و در دوازدهم تیرماه رخ داده بود، شکسته شد.
وی بیان کرد: اوج مصرف برق هشت هزار و ۱۳۲ مگاوات بوده که نسبت به هفت هزار و ۷۶۲ مگاوات مشابه مصرف برق در سال قبل؛ ۴.۵ درصد رشد را نشان می‌دهد.
مدیر عامل شرکت برق منطقه ای خوزستان افزود: با توجه به
پیش بینی سازمان هواشناسی و هشدار مدیریت بحران استانداری خوزستان مبنی بر افزایش دما ۴۹ درجه یا بیشتر تا آخر هفته در اغلب مناطق استان و افزایش استفاده از وسایل سرمایشی، از مردم می‌خواهیم که با مدیریت مصرف برق به خصوص در ساعت‌های پیک (۱۴ تا ۱۷ و ۲۱ تا ۲۳) ما را در تامین برق یاری کنند.
دشت بزرگ تاکید کرد:مصرف زیاد برق باعث می‌شود تا درصد بارگیری از تجهیزات افزایش پیدا کند و از آنجایی که افزایش دما در کنار بارگیری بالا به این تجهیزات فشار واد می کند باعث آسیب به آنها و خاموشی‌های ناخواسته می‌شود که با مصرف ۵ تا ۱۰ درصدی مشترکین می‌توان از آن جلوگیری کرد.