به زودی؛ تامین روشنایی معابر، منازل و مجتمع های مهر شهر پرند

مدیر منطقه برق شهر پرند با حضور در محل فرمانداری شهرستان رباط کریم با فرماندار شهرستان دیدار و در خصوص رفع مشکلات برق رسانی شهروندان گفتگو کرد.

به زودی؛ تامین روشنایی معابر، منازل و مجتمع های مهر شهر پرند


مدیر منطقه برق شهر پرند با حضور در محل فرمانداری شهرستان رباط کریم با فرماندار شهرستان دیدار و در خصوص رفع مشکلات برق رسانی شهروندان گفتگو کرد.
به گزارش خبرنگارما، نظام ملکشاهی در دیدار با هوشنگ داداش زاده پس از شنیدن گزارشات جاری اداره مذکور با تاکید بر روشنایی معابر به خصوص در فازهای مسکن مهر، تعریض پایه ها و دیگر مسائل و مشکلات مربوط به حوزه برق شهروندان بیان کرد: با توجه به این که در فازهای صفر تا ۳ مشکل تامین روشنایی معابر و منازل را نداریم، طی رایزنی های انجام شده به زودی معابر، منازل و مجتمع های واقع در فازهای مسکن مهر روشن خواهند شد.
نماینده عالی دولت با بیان تامین روشنایی معابر و بلوک های فاقد برق در مسکن های مهر عنوان کرد:
بیش از صد هزار مشترک در شهر پرند ساکن هستند که متاسفانه برخی معابر و مجتمع های مسکونی و تجاری مهر فاقد روشنایی هستند، از این روی طی توافق انجام شده مابین شرکت عمران پرند و اداره برق، هزینه ای جهت تامین روشنایی مراکز یاد شده و بلوک‌های فاقد خدمات برقی در نظر گرفته شده که به زودی مناقصه ای برای جذب پیمانکاران پروژه ها برگزار و مشکلات برطرف خواهد شد.