مورد بحرانی از وجود آلاینده‌ها در محصولات کشاورزی نداشته‌ایم

معاون دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه:

معاون دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه: مورد بحرانی از وجود آلاینده‌ها در محصولات کشاورزی نداشته‌ایم


معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با اشاره به بازرسی منظم از محصولات کشاورزی عرضه شده در سطح بازار گفت: تاکنون
مورد بحرانی از وجود آلاینده ها در این محصولات نداشته ایم.
به گزارش ايسنا، دکتر مهدی مجرب در جمع خبرنگاران یکی از وظایف این معاونت را بررسی میزان آلاینده ها در محصولات کشاروزی در سطح عرضه عنوان کرد و افزود: در سطح مزرعه این کار برعهده جهاد کشاورزی است، اما زمانی که محصول در سطح بازار عرضه می شود وظیفه ماست که میزان این آلاینده ها را در محصولات اندازه گیری کنیم.
وی افزود: در این زمینه برنامه منظمی داریم و میزان باقی مانده سموم و نیز فلزات سنگین در محصولات اندازه گیری می‌شود.
مجرب گفت: خوشبختانه تاکنون مورد بحرانی در این زمینه که منجر به جمع آوری محصول از سطح بازار شود، نداشته ایم.