افزایش شمار دکل‌های حفاری در آمریکا از قیمت نفت جا ماند

افزایش شمار دکل‌های حفاری در آمریکا از قیمت نفت جا مانددر چند ماه گذشته قیمت نفت افزایش زیادی داشت، اما تعداد دکل‌های حفاری فعال در بخش نفت آمریکا و تولید این کشور، روندی مشابه با قیمت نفت نداشته و افزایش آن کمتر از روند افزایشی قیمت نفت بوده است.
به گزارش شانا به نقل از مؤسسه مطالعات بین‌المللی انرژی، به‌طور کلی عواملی مانند مسائل زیست‌محیطی، نااطمینانی قیمت نفت برای سرمایه‌گذاری و وجود موانع عملیاتی سبب شده است تا تعداد دکل‌های حفاری فعال در بخش نفت آمریکا متناسب با افزایش قیمت نفت رشد نداشته باشد.
در ابتدا مسائل زیست‌محیطی از جمله عامل تأثیرگذار در این اتفاق بوده است، دونالد ترامپ در دوران ریاست‌جمهوری خود تلاش می‌کرد موانع سخت‌گیرانه زیست‌محیطی برای توسعه نفت و به‌ویژه نفت شیل را تسهیل کند، به‌طوری‌که در بسیاری از زمین‌های دولت فدرال مجوز اکتشاف و تولید اعطا شد، اما با روی کار آمدن دموکرات‌ها مقررات سخت‌گیرانه زیست‌محیطی دوباره برقرار شد، از این‌ رو یکی از موانع عمده توسعه بخش نفت آمریکا مسائل زیست‌محیطی است.
همچنین نااطمینانی قیمت نفت برای سرمایه‌گذاری دیگر عامل مؤثر بود، اگرچه قیمت نفت در چند ماه اخیر روند افزایشی شدیدی داشته است، اما این افزایش به‌دلیل بحران روسیه و اوکراین بوده نه عوامل بنیادی بازار، از این‌ رو نااطمینانی زیادی درباره قیمت نفت وجود دارد و سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در بخش نفت شیل با احتیاط بیشتری رفتار می‌کنند و از طرف دیگر هزینه‌های تولید نفت شیل نیز افزایش‌ یافته است.
بر اساس تازه‌ترین برآوردها، میانگین قیمت سربه‌سری برای چاه‌های جدید ۵۶ دلار برای هر بشکه است که چهار دلار به ازای هر بشکه نسبت به میانگین سال ۲۰۲۱ افزایش‌یافته و هزینه عملیاتی چاه‌های در حال تولید کنونی نیز  از ۳۱ دلار برای هر بشکه در سال ۲۰۲۱ به ۳۴ دلار به ازای هر بشکه در سال ۲۰۲۲ رسیده است.
موانع عملیاتی یکی دیگر از موانع توسعه نفت شیل در آمریکا در یک سال اخیر بوده است که از یک‌ طرف بنا بر گفته‌های مدیران شرکت‌های فعال در بخش نفت شیل، این بخش با کمبود نیروی کار متخصص روبه‌روست و از طرف دیگر کمبود موادی نظیر شن‌های مخصوص شکست هیدرولیکی و فولاد نیز از موانع توسعه نفت شیل به شمار می‌آید.