به تفکیک دانشکده ها؛ تقویم زمانی «آزمون جامع دکتری» در واحد تهران مرکز آزاد اسلامي اعلام شد

زمان و نحوه برگزاری آزمون جامع دکتری ۹۹ در دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مرکز مشخص شد.


زمان و نحوه برگزاری آزمون جامع دکتری ۹۹ در دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مرکز مشخص شد.
به گزارش مهر، بر اساس برنامه زمانبندی واحد تهران مرکز دانشگاه
آزاد اسلامي ، آزمون جامع دکتری برای دانشجویان دانشکده های روانشناسی و علوم تربیتی، ادبیات و علوم انسانی، زبان های خارجی، اقتصاد و حسابداری، علوم سیاسی و تربیت بدنی و علوم ورزشی در روزهای دوشنبه و سه شنبه ۲۰ و ۲۱ مردادماه برگزار می‌شود.
این آزمون در دانشکده های فوق، در روز دوشنبه ۲۰ مرداد در دو نوبت ۹ تا ۱۱ صبح و ۱۴ تا ۱۶ برگزار می‌شود. همچنین نوبت سوم و چهارم این آزمون قرار است روز شنبه ۲۱ مردادماه ساعت ۹ تا ۱۱ و ۱۴ تا
 ۱۶ برگزار شود.براساس برنامه این واحد، دانشجویان دانشکده های مدیریت، حقوق، علوم اجتماعی، ارتباطات و مطالعات رسانه، هنر، علوم پایه، معماری و شهرسازی و فنی و مهندسی در روزهای چهارشنبه و پنج شنبه ۲۲ و
 ۲۳ مردادماه در ۴ نوبت (۲ نوبت صبح و عصر در روز ۲۲ مرداد و ۲ نوبت در ۲۳ مردادماه) می توانند در آزمون شرکت کنند.
همچنین زمان برگزاری بخش شفاهی امتحان جامع (مصاحبه) ۲۵ تا ۳۰ مردادماه اعلام شده است.