دستورالعمل برگزاری امتحانات دانشگاه جامع علمی کاربردی ابلاغ شد

از سوی معاونت آموزشی دانشگاه؛

معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی از ابلاغ دستور العمل و راهنمای برگزاری امتحانات پایان نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۹-۹۸ این دانشگاه به روسا و سرپرستان واحدهای استانی خبرداد.


معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی از ابلاغ دستور العمل و راهنمای برگزاری امتحانات پایان نیمسال دوم سال تحصیلی 99-۹۸ این دانشگاه به روسا و سرپرستان واحدهای استانی خبرداد.
به گزارش دانشگاه جامع علمی کاربردی، مختار جلالی جواران، دستورالعمل و راهنمای برگزاری امتحانات پایان نیمسال دوم سال تحصیلی ۹9-۹۸ را به روسا و سرپرستان واحدهای استانی این دانشگاه ابلاغ کرد.
وی گفت: این دستورالعمل درخصوص تفویض اختیار نحوه برگزاری امتحانات برای دروس نظری و بخش نظری دروس نظری –عملی نسبت به شرایط شهر و مرکز هر استان و نظر به شیوع مجدد ویروس کرونا در برخی از مناطق کشور است.
معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی خاطرنشان کرد: رعایت حداقل واحدهای انتخابی دانشجویان، مرخصی و سنوات تحصیلی، پوشش کامل سرفصل دروس، اولویت برگزاری حضوری امتحانات، رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی، الزام تهیه و استفاده از تجهیزات فردی برای کارکنان و مراقبان، شرایط برگزاری محل آزمون و ... از جمله موارد قید شده در این دستورالعمل است.