کاهش پیک برق خوزستان در خرداد ماه

مدیر بازار برق شرکت برق منطقه ای خوزستان:

مدیر بازار برق شرکت برق منطقه ای خوزستان با بیان اینکه پیک خرداد ماه سال جاری هفت هزار و ۸۹۶ مگاوات بوده که نسبت به پیک بار در مدت مشابه سال قبل حدود ۱/۶ درصد کاهش داشته است بیان کرد: انرژی مصرفی در سه ماهه اول سال ۹۹ برابر نه هزار و ۵۳۶ گیگاوات ساعت بوده که نشان دهنده حدود ۲ درصد کاهش مصرف انرژی نسبت به مدت مشابه در سال قبل است.مدیر بازار برق شرکت برق منطقه ای خوزستان با بیان اینکه پیک خرداد ماه سال جاری هفت هزار و ۸۹۶ مگاوات بوده که نسبت به پیک بار در مدت مشابه سال قبل حدود 1/6 درصد کاهش داشته است بیان کرد: انرژی مصرفی در سه ماهه اول سال ۹۹ برابر نه هزار و ۵۳۶ گیگاوات ساعت بوده که نشان دهنده حدود ۲ درصد کاهش مصرف انرژی نسبت به مدت مشابه در سال قبل است.
فرامرز شادفر گفت : کل تولید برق استان در سه ماهه اول سال جاری یازده هزار و ۳ گیگاوات ساعت بوده که سهم نیروگاه های آبی معادل
۴۰ درصد و سهم نیروگاه‌های حرارتی و سیکل ترکیبی ۶۰ درصد کل انرژی تولیدی می باشد.
وی افزود: از شش هزار و ۵۴۶ گیگاوات ساعت برق تولیدی
 نیروگاه های گازی و حرارتی ۴۱ درصد توسط بخش دولتی (نیروگاه رامین و ماهشهر) و ۵۹ درصد توسط بخش خصوصی (نیروگاه های زرگان، آبادان، خرمشهر، بهبهان و فجر) تولید شده است.
مدیر بازار برق شرکت برق منطقه ای خوزستان تصریح کرد: نیروگاه های حرارتی و گازی استان در این دوره به طور متوسط در هر روز حدود ۷۰ گیگاوات ساعت برق تولید و به شبکه تحویل داده اند.
شادفر تاکید کرد:گرچه شرکت برق منطقه ای خوزستان تمهیدات لازم جهت تامین برق مطمئن و پایدار را برای کلیه مشترکین درتمامی
فصول سال فراهم کرده اما به منظور افزایش قابلیت اطمینان شبکه و استفاده بهینه از انرژی الکتریکی، ضرورت مدیریت مصرف برق و جابجایی مصارف غیر ضروری از ساعات اوج مصرف ساعت (۱۴ تا ۱۷ و ۲۱ تا ۲۳) به سایر ساعات شبانه روز توسط کلیه مصرف کنندگان امری لازم و ضروری می‌باشد.