میعانات گازی پارس جنوبی از بهرگان به پالایشگاه‌های شمالی منتقل می‌شود

استفاده بهینه از میعانات گازی در شرایط تحریم؛

دریافت میعانات گازی پارس جنوبی از سوی منطقه عملیاتی بهرگان شرکت نفت فلات قاره، ارسال آن به واحد بهره‌برداری مارون ۲ و سپس انتقال به پالایشگاه‌های شمالی، برای نخستین بار و با هدف مصرف بهینه میعانات گازی در صنعت نفت کشور کلید خورده است.


دریافت میعانات گازی پارس جنوبی از سوی منطقه عملیاتی بهرگان شرکت نفت فلات قاره، ارسال آن به واحد بهره‌برداری مارون ۲ و سپس انتقال به پالایشگاه‌های شمالی، برای نخستین بار و با هدف مصرف بهینه میعانات گازی در صنعت نفت کشور کلید خورده است.
به گزارش خبرنگار شانا، شرکت نفت فلات قاره ایران در این زمینه اعلام کرد: این شرکت مسئولیت خطیر و ملی دریافت و انتقال میعانات گازی میدان پارس جنوبی را از طریق منطقه عملیاتی بهرگان در دستور کار قرار داده است و به این منظور، کار گسترده‌ای به منظور امکان‌سنجی ارسال میعانات گازی از سوی تیم مهندسی عملیاتی منطقه بهرگان انجام شده است.
این شرکت در تشریح جزئیات فرایندهای کاری صورت گرفته اعلام کرد: همزمان با انجام مطالعات مهندسی مورد نیاز و نیز محاسبات هیدرولیک خط لوله و جریان به منظور به دست آوردن شرایط و رفتار سیال در طول فرآیند صادرات با بسیج همه امکانات و تجهیزات و با همت مثال‌زدنی و تلاش ستودنی کارکنان منطقه بهرگان در کمتر از ۲۵ روز کار شبانه‌روزی، سایر فعالیت‌های مهم مرتبط و مورد نیاز این عملیات در بخش‌های ایمنی، آمادگی در شرایط اضطراری و ارتباطات، طراحی فرآیند، مکانیک و تجهیزات کارگاه، بهره‌برداری، مخازن و بارگیری، نیروگاه و پمپاژ، بازرسی فنی و ابزار دقیق به انجام رسید.
در بخش ایمنی و ارتباطات، ارزیابی ریسک برگزاری جلسات مربوطه و تهبه و ابلاغ جداول نهایی به میزان ۱۵۰ نفر ساعت انجام شد. همچنین با تهیه سناریوهای مختلف بروز شرایط اضطراری محتمل و برگزاری مانورهای مختلف برای تمرین مقابله با شرایط اضطراری در موقعیت‌های گوناگون منطقه به میزان ۶۰ نفر ساعت اجرا شد. در این راستا کانون‌های بالقوه خطر شناسایی و تعیین شد و با استقرار وسایل و تجهیزات مقابله با آتش‌سوزی در نقاط مشخص شده و برگزاری جلسه ایمنی پیش‌راه‌اندازی (PSSR) نقش و اقدامات هر گروه در هنگام بروز شرایط اضطراری عملیاتی مورد بررسی قرار گرفت. ایجاد خطوط ارتباطی مخابراتی بین بهرگان و ایستگاه‌های پمپاژ امیدیه و مرکز کنترل آغاجری و برقراری ارتباط تلفنی سریع (Hot-Line) بین اتاق کنترل مخازن و اتاق کنترل نیروگاه بهرگان از دیگر اقدامات در این زمینه بوده است.
با انجام ۱۹۰ نفر ساعت کار فشرده، طراحی فرآیند دریافت میعانات گازی از طریق SBM بهرگان، ذخیره‌سازی در مخازن نفت آزادگان و ارسال آن از طریق خط لوله ۳۲ اینچ آزادگان به امیدیه در سناریوهای مختلف تعیین شده بررسی گردید و مطالعات مهندسی و نیز محاسبات هیدرولیک خط لوله و جریان به منظور به دست آوردن شرایط و رفتار سیال در طول فرآیند صادرات نیز با انجام ۵۵ نفر ساعت به انجام رسید.
تهیه نقشه‌های فرآیندی مورد نیاز، دستورالعمل‌های پیش‌راه‌اندازی و راه‌اندازی، تهیه چک‌لیست‌های لازم برای شماره‌گذاری و تعیین وضعیت کلیه ولوهای مسیر مطابق با نقشه‌های تهیه شده، تهیه برگه‌های ‌ثبت داده‌های فرآیندی برای ضبط و کنترل شرایط فرآیند و برگزاری جلسات توجیهی با همه واحدهای مرتبط با میزان ۴۰ نفر ساعت، همچنین استخراج نمودارهای مشخصه توربوپمپ‌های صادرات به صورت عملی به منظور ارزیابی پتانسیل حداکثر نرخ قابل پمپاژ این پمپ‌ها در شرایط مختلف و با آرایش‌های متفاوت با انجام ۱۱۰ نفر ساعت کار دقیق از سایر اقدامات در مرحله طراحی فرآیند است.