۱۰ روز سخت و نگران کننده خواهيم داشت

دانشگاه علوم پزشکي ايلام:

معاون بهداشتي دانشگاه علوم پزشکي ايلام گفت: با توجه به افزايش آمار مبتلايان، تعداد بستري ها و فوتي هاي ناشي از کرونا در استان و عدم رعايت پروتکل هاي بهداشتي از سوي مردم ۱۰ روز سخت و نگران کننده در ايلام خواهيم داشت.

 

 

معاون بهداشتي دانشگاه علوم پزشکي ايلام گفت: با توجه به افزايش آمار مبتلايان، تعداد بستري ها و فوتي هاي ناشي از کرونا در استان و عدم رعايت پروتکل هاي بهداشتي از سوي مردم 10 روز سخت و نگران کننده در ايلام خواهيم داشت.

دکتر جميل صادقي فر در گفت و گو با ايرنا اظهار داشت: با توجه به شيوع بيماري در همه استان هيچ فردي از ابتلا به بيماري مصون نيست چرا که افرادي بدون هيچ علامتي و بدون اطلاع از ابتلاي خود ناقل هستند.

وي افزود: هم اکنون مانند روزهاي آغاز بيماري افراد مبتلا مشخص نيست بلکه تعداد افراد کم علامت يا بدون علامت افزايش يافته است.