تعیین سهمیه فروش سوخت به مرزنشینان در هیئت دولت تصویب شد

هیئت وزیران، با هدف ارتقای توان اقتصادی ساکنان روستاهای مرزی شعاع ۲۰ کیلومتری مرز و تخصیص سهمی از درآمدهای حاصل از صادرات زمینی فرآورده‌های نفتی، سهمیه فروش سوخت به مرزنشینان را تعیین و مصوب کرد.

تعیین سهمیه فروش سوخت به مرزنشینان  در هیئت دولت تصویب شد

هیئت وزیران، با هدف ارتقای توان اقتصادی ساکنان روستاهای مرزی شعاع ۲۰ کیلومتری مرز و تخصیص سهمی از درآمدهای حاصل از صادرات زمینی فرآورده‌های نفتی، سهمیه فروش سوخت به مرزنشینان را تعیین و مصوب کرد.
به گزارش شانا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، در نشست هیئت وزیران که به ریاست دکتر حسن روحانی، رئیس‌جمهوری برگزار شد، سهمیه فروش سوخت به مرزنشینان تعیین و مصوب شد.به موجب این تصمیم، از ابتدای سال ۱۳۹۹، سهمیه کل سوخت گازوئیل تخصیصی به ساکنان روستاهای مرزی مشمول این تصویب‌نامه، در سال، برابر ۴۵۰ (ماهانه برابر با ۵.۳۷) میلیون لیتر گازوئیل خواهد بود.
همچنین سهمیه هر خانوار مرزنشین مشمول این تصویب‌نامه، در سال حداکثر ۱۵۰۰ لیتر گازوئیل (مجموعا در سقف مذکور) تعیین می‌شود.
براساس این مصوبه، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران به نمایندگی از تمامی خانوارهای مشمول، اقدام به صادرات سهمیه گازوئیل آنها از مرزهای زمینی کرده و ۲۰ درصد از ارزش ریالی صادرات را در سقف مقرر به‌صورت ماهانه به حساب تعیین‌شده به نام سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نزد خزانه‌داری کل کشور به‌عنوان «سهمیه مرزنشینان» واریز می‌کند و سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها مکلف است نسبت به واریز ۸۰ درصد منابع یادشده به حساب خانوارهای زیر پوشش و نیز واریز
 ۲۰ درصد این منابع به حساب تعیین شده وزارت کشور نزد خزانه‌داری کل کشور اقدام و گزارش آن را به سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت کشور ارائه
کند.