پرداخت «وام مازاد يک ميليوني کرونا» به خانوارهاي ۵ نفره و بالاتر

سخنگوي تسهيلات حمايتي کرونا وزارت کار و رفاه اجتماعي از ارسال مجدد پيامک با سرشماره V.Refah به ۹۱۰ هزار خانواري که در ارسال پيامک اشتباه کرده بودند و خانوارهايي که مشمول وام يک ميليون مازاد مي‌شوند خبر داد و گفت: بنابراين موضوع پرداخت مرحله دوم تسهيلات يک ميليون توماني صحت ندارد.

 

     سخنگوي تسهيلات حمايتي کرونا وزارت کار و رفاه اجتماعي از ارسال مجدد پيامک با سرشماره V.Refah به 910 هزار خانواري که در ارسال پيامک اشتباه کرده بودند و خانوارهايي که مشمول وام يک ميليون مازاد مي‌شوند خبر داد و گفت: بنابراين موضوع پرداخت مرحله دوم تسهيلات يک ميليون توماني صحت ندارد.

    به گزارش ايسنا، ‏حسين ميرزايي در رشته توييتي نوشت: هفتم تيرماه، با سرشماره V.Refah براي 910 هزار سرپرست خانواري که کد ملي خود را به اشتباه يا با شماره تلفن همراه ديگران ارسال کرده بودند، پيامک مجدد ارسال شد. اين افراد حداکثر پنج روز از زمان دريافت پيامک مهلت دارند کد ملي خود را با سيم کارتي که به نام سرپرست خانوار است،به 6369 پيامک کنند.