ارتقای دیپلماسی آبی با همسایگان

روز گذشته اخباری درمورد آزاد شدن آب از افغانستان به سمت ایران منتشر شد. درهمین رابطه با توجه به بارندگی‌هایی که در منطقه انجام شده، استاندار سیستان و بلوچستان از بازشدن دو دریچه از بند کمال خان خبر دارد و بیان داشت که با توجه به فاصله ۸۰ تا ۹۰ کیلومتری که با چاه نیمه های ما دارد، پیش بینی می شود این حجم آب بین ۴۸ تا ۷۲ ساعت دیگروارد خاک ایران شود.

ارتقای دیپلماسی آبی با همسایگان

 

 

روز گذشته اخباری درمورد آزاد شدن آب از افغانستان به سمت ایران منتشر شد. درهمین رابطه با توجه به بارندگی‌هایی که در منطقه انجام شده، استاندار سیستان و بلوچستان از بازشدن دو دریچه از بند کمال خان خبر دارد و بیان داشت که با توجه به فاصله 80 تا 90 کیلومتری که با چاه نیمه های ما دارد، پیش بینی می شود این حجم آب بین 48 تا 72 ساعت دیگروارد خاک ایران شود.
درهمین رابطه برخی منابع درمورد رایزنی ها و گفتگوهای مقامات ایرانی با حکومت جدید افغانستان خبرمی دهند. اقدامی که مشخص نیست در چه سطحی و براساس چه توافقاتی صورت گرفته است. اما نکته اصلی این است که ایران توانسته است پس از سال ها مجدد آب را به سیستان برساند.
حال اینکه چه کسی این کار را کرده و یا تصمیم آن در افغانستان با کدام گروه و جریان بوده است برای مردم و کشاورزان سیستانی اهمیتی ندارد.
این نمونه اقدام صورت گرفته بیانگر توان و پتانسیل هایی است که در حوزه های دیگر مغفول مانده است. هنوز فراموش نکرده ایم که در دولت قبلی افغانستان حرف از "آب در برابر نفت" مطرح شده بود و طی سال های گذشته اقدامی در این زمینه جهت آزاد سازی حق آبه صورت نمی گرفت.
حال این اقدام را باید به فال نیک گرفت و اذعان داشت که باید این رویه را با دیگر همسایگان در پیش گرفت. متأسفانه هنوز در بحث آب و منابع آبی مشترک با برخی همسایگان دچار درگیری هستیم و این
مسئله ای است که باید صرفاً با گزینه های دیپلماسی آن را حل و فصل کرد.
چرا که هیچ راه چاره ای ندارد و از آنجا که اکثر سرچشمه های اکثر این منابع آبی در کشورهای دیگر می باشد و مسیر آن در کشورماست ضرورت ایجاب می کند تا دیپلماسی آبی را با قوت ادامه دهیم.
امروز بسیاری از مشکلات آبی و کشاورزی مردم در داخل کشور بستگی به باز بودن و جاری شدن رودخانه هایی است که دریچه باز و بسته شدن آن در کشورهای همسایه است. دیپلماسی آّبی در سطح بالا می تواند بسیاری از مشکلات امروز را برطرف سازد. قطعاً برطرف شدن مشکل آب در سیستان موجب برداشته شدن بار مالی از دوش کشور خواهد بود و دولت می تواند به سمتی حرکت کند که محرومیت زدایی را در بخش های دیگر و حوزه های مختلف را در دستور کار قرار دهد.
موضوع دیپلماسی آبی، مصداق عینی اولویت بخشی به منافع ملی است. منافع ملی امروز ایجاب می کند که ما بدون در نظر گرفتن حواشی سیاسی به وجود آمده در تحولات منطقه ای به سمتی حرکت کنیم که منافع ملی و مردم را در نظر بگیریم و با انجام اموری که موجب هزینه برای کشور
نمی شود، راهگشای مشکلات جامعه باشیم.
رسیدن آب به سیستان برای تمام ملت ایران امیدبخش و نوید بخش است و شادی بچه های سیستان به منزله شادی برای تمام خانواده های ایرانی است. برهمین روال باید محرومیت آبی را از تمامی مناطق مرزی از بین برد. ما درکشورمان شخصیت ها و پتانسیل هایی را داریم که با کشورهای همسایه تعاملات و روابط خوبی دارند و می توان از آن توان آنها در این جهت بهره برد.